Byggkvalitetsutvalget rapport: «det skal lønne seg å levere kvalitet»

Nordmenn pusset opp for 83 milliarder i 2019 men for noen ble oppussingsdrømmen et oppussingsmareritt. Nå har Byggkvalitetsutvalget foreslått grep for å stanse useriøse aktører. 

Tydeligere plassering av ansvar, strengere kompetansekrav og økt kontroll er blant virkemidlene som foreslås kombinert med et enklere regelverk. Det må lønne seg å levere kvalitet og å være seriøs.

Det er og foreslått en forsikringsordning hvor selskapet overtar ansvaret overfor huseier. Forsikringsordningen vil dessuten bidra til at det føres et register over useriøse aktører som vil få problemer med å stille forsikring. Inntil videre er det viktig å ta noen forhåndsregler både før håndverker engasjeres og underveis i prosessen.

Her er 5 tips for å unngå oppussingsmarerittet.

1. SKRIV EN GOD KONTRAKT

En forbruker har godt regulerte rettigheter i lovgivningen gjennom håndverkertjenesteloven og bustadoppføringslova. Disse bestemmelsene utfyller avtalen som er inngått og det er ikke lov å avtale vilkår dårligere en lovens løsning.

Det er likevel svært viktig at det skrives gode avtaler. Når useriøse håndverkere går i sving er det ofte dårlige kontrakter i bunn. En god avtale skaper forutsigbarhet og risikoen for huseier reduseres.

Som oppdragsgiver er det viktig at du gir klare beskrivelser av jobben som skal gjøres. Mange glemmer å avtale når jobben skal stå ferdig og hva konsekvensen skal være ved forsinkelse. Det er viktig med klare bestemmelser om pris og betalingstidspunkt. En del av oppgjøret bør avvente til jobben er ferdig.

Det kan være vanskelig å kontrollere utførelsen som er gjort bak konstruksjoner. Det kan være lurt å avtalefeste at arbeidene skal dokumenteres med bilder underveis.

2. UNDERSØK HÅNDVERKEREN

Det finnes en rekke sertifiseringsordninger du kan se etter når du skal vurdere håndverker. Sentral godkjenning, mesterbrevordning og godkjent våtromsbedrift for å nevne noe. Dessverre er det noen som jukser og viser frem sertifisering de ikke har. På kompetansesjekk.no kan du lese mer om sertifiseringsordningene og undersøke om bedriften er registrert.

Undersøk også at økonomien til selskapet er tilfredsstillende på for eksempel proff.no. Lang fartstid og solide tall er et godt tegn.

Innhent tilbud fra flere tilbydere og be om referanser før du bestemmer deg.

3. LØS UENIGHETER MED EN GANG

Det er ikke sjeldent det oppstår tvister før arbeidet er ferdigstilt. Det kan oppstå mistanke om dårlig utførelse eller uenighet om hva som er avtalt av arbeid eller pris.

Tilbakeholdt betaling kan være et effektivt pressmiddel som sikrer oppfyllelse men er ikke uten risiko. Entreprenøren kan reagere med å stanse arbeidet og varsle et eget erstatningskrav. Dette setter huseier i en vanskelig situasjon. Til syvende og sist er ingen av partene tjent med langvarige stansinger i prosjektet.

Noen ganger er utførelsen så dårlig at kontrakten må heves, men som regel skal partene fortsette samarbeidet videre. I de større entrepriseprosjektene er det nå økt fokus på å bruke mekling for å løse uenigheter raskt og smidig. Det blir mer vanlig å ha meklingsklausul i avtaler, men denne klausulen er ikke bindende for forbruker. Likevel vil mekling ofte være et meget godt alternativ også i private byggeprosjekter.

Løses ikke uenigheten bør advokaten kobles inn ved et tidlig stadium.

4. OVERTAKELSE

Ved overtakelsen er det viktig å være grundig og å skrive en protokoll over feil som må rettes. Hvis huseier overtar uten å klage over synlige feil kan det bli vanskelig senere å fremme et krav. Ved overtakelsen vil det dessuten være mulig å holde tilbake deler av betalingen som sikkerhet. Er det større arbeid bør det vurderes å ta med egen bygningskyndig.

5. RETTSHJELP GJENNOM INNBOFORSIKRING

Ikke alle huseiere vet at de gjennom innboforsikringen får dekket inntil kr 100 000 i rettslige kostnader fra tvist oppstår. Det trenger derfor ikke bli så dyrt å få god juridisk rådgivning. De fleste forsikringsselskaper betaler sin del av regningen fortløpende.

Kontraktsretten er full av fallgruver. Det er reklamasjonsfrister, parallelle foreldelsesfrister, og konsekvenser om man nekter utførende å rette egne feil. Krav mot underentreprenører eller prosjekterende må noen ganger vurderes. Det er ofte en fordel å koble på advokaten så tidlig som mulig for å sikre en god prosess. Det er ikke sjeldent saken blir vanskeliggjort før advokaten er engasjert.

*****

Sandvika Advokatkontor har advokater med bred erfaring innen byggekontrakter og eiendomsrett. Våre advokater gir personlig og tett oppfølging gjennom hele saken og søker om rettshjelpsforsikring. Vi er her for deg. 

Ta kontakt med advokat Siri Besikiotis Horn for en hyggelig samtale på sh@sandvikaadvokat.no eller 93 63 71 41.

Slide 936 37 141 sh@sandvikaadvokat.no Siri Horn Advokat MNA / Partner

Advokat Siri Besikiotis Horn bistår regelmessig parter i håndverkertvister eller ved boligoppføring. Hun bidrar til å finne løsninger underveis men har omfattende prosedyreerfaring om saken havner i retten.

Siri er i tillegg sertifisert mekler gjennom advokatforeningen, og kan bistå begge parter sammen med å finne gode løsninger. Hun tilbyr mekling av saker hvor det er uenighet knyttet til byggeprosjektet. Mekling kan gjennomføres sammen med bygningskyndig.

Ta kontakt for en hyggelig samtale på 93 63 71 41 eller sh@sandvikaadvokat.no.

    Navn*

    Epost*

    Telefon

    Din henvendelse

    Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt