Alle virksomheter som jevnlig sysselsetter 5 eller flere ansatte, skal etter Arbeidsmiljølovens kap. 2A ha utarbeidet interne varslingsrutiner. Rutinene skal utarbeides i samarbeid med de ansatte og deres tillitsvalgte. Rutinene skjerpes inn med virkning fra 01.01.2020, og pålegger arbeidsgivere bl.a. å aksjonere innen rimelig tid dersom det kommer et varsel.

Hva er varsling?

Varsling er å si ifra til andre om mulige kritikkverdige forhold i virksomheten, som skal gjøres på forsvarlig vis. Virksomhetens generelle ytringsklima kan være avgjørende for om et varsel blir fremsatt eller ikke, og kan ha stor betydning for hvordan ytringer om kritikkverdige forhold blir håndtert. Begrepet «kritikkverdige forhold» er forsøkt tydeliggjort i justert lovtekst, og omhandler bl.a. (men ikke uttømmende):

  • Fare for liv eller helse
  • Fare for klima eller miljø
  • Korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
  • Myndighetsmisbruk
  • Uforsvarlig arbeidsmiljø
  • Brudd på personopplysningssikkerheten

Hva er kritikkverdige forhold?
Det fremgår av Arbeidsmiljøloven at arbeidstaker har rett til å varsle om «kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet». Kritikkverdige forhold kan være svært ulike omstendigheter, men virksomhetenes ytringsklima vil ha betydning også når det gjelder arbeidet med etterlevelse av andre sider av arbeidsmiljøloven enn varslingsreguleringen. Det vil for eksempel ha betydning for samarbeid og medvirkning i virksomheten og dermed virksomhetens evne til å ivareta lovens krav om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Krav til varsling og behandlingsrutiner
Varslingsrutinene skal være skriftlige og ha et visst minimum av innhold. Således skal bl. a. fremgangsmåten for arbeidsgivers saksbehandling beskrives i rutinen, herunder mottak, behandling og oppfølging av varslingen.

Ta kontakt med Advokat Anders Venemyr, som kan gi råd og vink om hvordan virksomheten enklest kan innrette seg med hensyn til å etterleve lovens krav om en varslingsordning.

Telefon: 90 20 77 55

Epost: av@sandvikaadvokat.no

Vi bistår med:

  • Utforme tilpassede varslingsrutiner som også beskriver hvordan varsling skal håndteres og følges opp.
  • Være et eksternt mottak, slik at man sikrer uavhengighet og profesjonalitet i oppfølgingen, også med tanke på å sikre den enkeltes personvern.
  • Følge opp varslingssaker generelt gjennom mandatutforming og undersøkelser i tråd med anerkjente rammeverk.
  • Gi innspill til rutiner og prosedyrer som sikrer etterlevelse av relevante lov- og forskriftskrav.
Lyst på rådgivning? Kontakt oss!

Bli oppringt av en av våre eksperter

Navn*

Epost*

Telefon

Din henvendelse

Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt


20. mars 2020 in Fast eiendom

Næringsleie – utleiers krav på leie ved stengning pga korona

Næringsleie - utleiers krav på  leie ved stengning pga korona Vi mottar mange henvendelser knyttet til leieavtaler hvor næringsdrivende ikke får benytte sine leide lokaler på grunn av koronaviruset. Dette... Read More
11. februar 2020 in Bygg og entreprise, Fast eiendom, Forbrukerjuss, Mekling

Byggkvalitetsutvalgets rapport

Tydeligere plassering av ansvar, strengere kompetansekrav og økt kontroll er blant virkemidlene som foreslås kombinert med et enklere regelverk. Det må lønne seg å levere kvalitet og å være seriøs….

Read More
15. januar 2020 in Fast eiendom

Endringer i reglene om kjøp og salg av bolig

Nye regler i avhendingsloven – hvilke endringer vil gjelde for kjøp og salg av bolig? I 2019 vedtok Stortinget å endre avhendingsloven som følge av de mange tvistene knyttet til... Read More
4. desember 2019 in Bygg og entreprise, Fast eiendom, Mekling, Tvisteløsning, mekling og prosedyre

Mekling i nabosaker

Mekling i nabosaker Høye tujahekker, kapping av trær, uklare grenser og veirett til besvær. Lite vekker så mye harme som nabosaker. Men det blir fort ubehagelig å være i konflikt... Read More