Klikk på logoen for informasjon om eiendomsmegling:

Olav Føllesdal

Advokat Olav Føllesdal er partner i Sandvika Advokatkontor DA. Han har vært deltaker ved kontoret siden 1999.

Advokat Føllesdal arbeider med alle rettsforhold knyttet til fast eiendom, herunder eierskiftetvister, nabotvister, servitutter, husleie, seksjonering, bygge-, dele-, og reguleringssaker. Han har også utstrakt erfaring med arveoppgjør, opprettelse av testament, privat skifte av dødsboer.

Advokat Olav Føllesdal har lang erfaring innen selskapsrett, alminnelig kontraktsrett og drift av næringsvirksomhet.

Advokat Føllesdal jobber også aktivt som eiendomsmegler og omsetter en rekke bolig- og næringseiendommer i Asker, Bærum og deler av Oslo.

Kontakt oss  Medarbeidere

Jeg bistår med:

  • Fast eiendom, herunder bl.a. reklamasjoner på mangler ved kjøp av bolig, plan- og bygningsrett, seksjonering, husleie, samt rettsforhold knyttet til eierseksjoner og borettslag
  • Eiendomsmegling av nærings- og boligeiendommer
  • Oppgjørsoppdrag ved salg av eiendom; Bistand til kjøpekontrakt, tinglysing og oppgjør
  • Arv og skifte; Opprettelse av ektepakter og testamenter, samt generasjonsskifte
  • Bostyrer og testamentfullbyrder i dødsboer
  • Selskapsrett; Etablering av selskaper og valg av selskapsform
  • Kontraktsrett; Utarbeidelse av ulike typer kontrakter og avtaler

 

Lurer du på noe? Kontakt meg!

Yrkeserfaring

  • Deltaker ved Sandvika Advokatkontor siden 1999.

Utdannelse

  • 1998: Juridisk embetseksamen, Universitet i Oslo.
5. november 2018 in Familie, arv og skifterett

Næringsdrivende og gift?

Erfaringsvis oppstår det også tvister knyttet til verdsettelse. Særlig for ikke-børsnoterte aksjer må det gjøres en helt konkret vurdering av antatt markedsverdi av aksjene. I tillegg må det vurderes om…

Read More
17. oktober 2018 in Bygg og entreprise, Fast eiendom

Skjeggkre – endrede vilkår hos Protector Forsikring ASA

Skjeggkre har de siste årene i stadig større utstrekning blitt gjenstand for mangelsvurdering i anledning boligkjøp. Skjeggkre blir av fagpersoner omtalt som et i utgangspunktet et relativt ufarlig insekt som…

Read More
18. september 2018 in Compliance, Offentlige anskaffelser

Self-cleaning – hjelp til selvhjelp

Før og etter dommen var frykten i Atea stor for at selskapet skulle bli utelukket eller avvist fra alle offentlige anskaffelser. Den danske Kammeradvokaten har nylig gjennomgått Atea sine compliancetiltak,…

Read More
17. september 2018 in Familie, arv og skifterett

Bolig ved skilsmisseoppgjør

Hvordan skal verdien av boligen fordeles mellom ektefellene? For ektefeller er hovedregelen at boligens nettoverdi deles likt. Imidlertid kan det være bestemmelser om særeie eller ektefellene kan ha skjevdelingskrav som…

Read More