familierett

Familie-, arv- og skifte

Sterke følelser er ofte knyttet til spørsmål om familie-, arv- og skifte. Derfor er advokatbistand ofte viktig og til stor hjelp i vanskelige saker. Med lang og omfattende erfaring, er våre advokater eksperter på familie-, arv og skifte.

Støtte i arvesaker
Noen av de vanskeligste periodene i livet knyttes til familie-, arv- og skifte. Når noen dør, skal boet gjøres opp. Har avdøde skrevet testament, kan dette være avgjørende for fordelingen av eiendelene. Våre advokater tar oppdrag som testamentsfullbyrdere, og har lang erfaring med å sette opp testamenter. Vi bistår også med hjelp i vanskelige skiftetvister.

Din partner i familierett
Vi bistår med ektepakter og samboeravtaler for par som ønsker å regulere det økonomiske forholdet mellom seg. Vi bistår også par som går gjennom samlivsbrudd og skal dele eiendelene. Vi bistår med forhandlinger og avtaler om oppgjør, og prosedyre dersom enighet ikke oppnås.

Overtagelse av familiebedrift/eiendom
Det er viktig at alle parter opplever prosessen med å skifte eierskap som åpen og rettferdig. Vi bistår med generasjonsskifter hvor en familiebedrift skal overdras fra foreldre til barn.

I enkelte tilfeller ønsker ikke foreldrene å likebehandle barna. Spørsmålet kan da bli hvordan man skal fordele verdiene uten at dette skaper konflikt mellom arvingene. I en slik prosess kan våre advokater bistå med de nødvendige grep og forholdsregler som gjør en slik transaksjon så smidig som mulig.

Våre advokater har også bred kompetanse med odel- og åsetesrett.

Vi bistår med:

  • Arveoppgjør
  • Ektefelleskifte
  • Generasjonsskifter
  • Økonomisk oppgjør etter samboerskap
  • Testamenter
  • Ektepakter
  • Samboeravtaler
  • Barnefordeling
Trenger du bistand? Ta kontakt med oss.

Bli oppringt av en av våre eksperter

Telefon*

Din hendvendelse

Alle hendvendelser er underlagt taushetsplikt

5. november 2018 in Familie, arv og skifterett

Næringsdrivende og gift?

Erfaringsvis oppstår det også tvister knyttet til verdsettelse. Særlig for ikke-børsnoterte aksjer må det gjøres en helt konkret vurdering av antatt markedsverdi av aksjene. I tillegg må det vurderes om…

Read More
17. september 2018 in Familie, arv og skifterett

Bolig ved skilsmisseoppgjør

Hvordan skal verdien av boligen fordeles mellom ektefellene? For ektefeller er hovedregelen at boligens nettoverdi deles likt. Imidlertid kan det være bestemmelser om særeie eller ektefellene kan ha skjevdelingskrav som…

Read More
13. september 2018 in Familie, arv og skifterett

Hvordan beskytte et skjevdelingskrav?

Hvordan beskytte et skjevdelingskrav? Ikke alt skal deles 50/50 når ekteskapet tar slutt. Vi i Sandvika Advokatkontor hjelper deg både med å planlegge og beskytte skjevdelingsformuen. Vi kan også hjelpe... Read More