familierett

Familie-, arv- og skifte

Sterke følelser er ofte knyttet til spørsmål om familie, arv og skifte, samtidig som vanskelige juridiske spørsmål reises. Derfor er advokatbistand ofte viktig og til stor hjelp i vanskelige saker. Med lang og omfattende erfaring, er våre advokater eksperter på familie, arv og skifte.

Støtte i arvesaker
Mange arvinger opplever konflikter i forbindelse med arveoppgjøret. Det er godt å ha en trygg og erfaren advokat med på laget. Våre advokater kan hjelpe deg med å gjennomføre privat skifte som en privat bostyrer, eller bistå deg som arving gjennom hele prosessen.Vi hjelper deg også med å planlegge arv og økonomi gjennom testament og ektepakt og generasjonsskifte. Våre advokater har også bred kompetanse med odel- og åsetesrett.

Profesjonell hjelp ved skifteoppgjør og økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd
Mange synes det er vanskelig å forstå reglene som gjelder økonomiske oppgjør ved separasjon og samlivsbrudd, og med god grunn. Det er til dels kompliserte rettsregler og en rekke bevisspørsmål som skal avklares. Spesielt skjevdeling og felles bolig er det stor uenighet knyttet til. Med en profesjonell advokat som jobber med skifterett får du oversikt over dine rettigheter og hjelp til å komme frem til en god avtale. Vi rådgir fra et tidlig stadium og står ved din side til saken er i mål.

Din partner i familierett
Vi bistår i barnesaker hvor foreldrene trenger hjelp til å avgjøre hvor barnet skal bo fast eller fastsette samvær. Noen ganger oppstår det også spørsmål om flytting med barn. Hvis foreldrene ikke lykkes med å bli enige gjennom mekling, kan det være nødvendig å bringe saken inn for retten. Der avholdes saksforberedende møter, og ofte oppnevnes en sakkyndig. Våre advokater gir deg god støtte gjennom prosessen.

Mekling som alternativ tvisteløsning
Mange som trenger hjelp i saker som gjelder arv og skifte er redd for at en konflikt skal eskalere. En rettslig prosess kan være kostbar, tidkrevende og relasjoner blir vanskeligere. Mekling er en alternativ form for tvisteløsning hvor partene får hjelp av en nøytral og profesjonell tredjepart til å forhandle frem en avtale. Sandvika Advokatkontor har sertifisert mekler gjennom Advokatforeningen. Vi kan tilby mekling i saker som gjelder arv og skifte.

Vi bistår med:

 • Privat bostyrer og testamentsfullbyrder ved privat skifte av dødsbo
 • Bistand til arvinger under arveoppgjøret
 • Testamenter, ektepakter og samlivskontrakt
 • Skifteoppgjør og økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd
 • Skifteavtaler
 • Barnerett og foreldresamarbeid
 • Mekling som alternativ tvisteløsning
Trenger du bistand? Ta kontakt med oss.

Bli oppringt av en av våre eksperter

  Telefon*

  Din hendvendelse

  Alle hendvendelser er underlagt taushetsplikt

  12. desember 2019 in Familie, arv og skifterett, Mekling

  Arv og særkullsbarn

  Arv og særkullsbarn Når mor eller far har etablert seg på ny kan arveoppgjøret være spesielt vanskelig for særkullsbarna. Det er ikke så ofte selve utdelingen av arv som volder…
  Read More
  4. desember 2019 in Familie, arv og skifterett, Mekling

  Mekling ved skifteoppgjør og samlivsbrudd

  Mekling ved skifteoppgjør og samlivsbrudd I saker som gjelder foreldre og barn er mekling påbudt, og mekling ved familievernkontoret må gjennomføres før ektefeller kan separeres. Men mange foreldre sliter samtidig…
  Read More
  3. desember 2019 in Familie, arv og skifterett, Mekling

  Mekling i arvesaker

  Mekling av arveoppgjør Fordeling av arv gjør noe med oss. Svært mange arveoppgjør ender i retten. For oss som arbeider mye med arvetvister ser vi at det er noen klassiske…
  Read More
  25. november 2019 in Arbeidsliv, Avtaler og kontraktsrett, Bygg og entreprise, Familie, arv og skifterett, Fast eiendom, Mekling, Tvisteløsning, mekling og prosedyre

  Mekling som alternativ tvisteløsning

  Mekling som alternativ tvisteløsning Mekling er en alternativ måte å løse tvister på hvor en nøytral og uavhengig tredjepart hjelper partene å finne frem til en god løsning. Det er…
  Read More