arbeidsliv

Arbeidsliv

Skal du inngå en arbeidsavtale? Står du i fare for oppsigelse? Våre advokater har bred erfaring innen arbeidsrettslige problemstillinger, for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

I et arbeidsforhold har arbeidsgiver og arbeidstaker både rettigheter og plikter overfor hverandre. Mens mange sider i et arbeidsforhold er strengt regulert i arbeidsmiljøloven, er andre aspekter forhandlingspregede.

Når et arbeidsforhold skal avsluttes, enten gjennom nedbemanning, oppsigelse eller avskjed, skal reglene i arbeidsmiljøloven følges nøye for å gjennomføre prosessen korrekt. Våre advokater kan bistå i alle faser av et brudd mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, enten det er planlagt eller situasjonen er akutt.

Våre advokater har lang erfaring i forhandlingssituasjoner for både for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Ta kontakt dersom du som arbeidsgiver eller arbeidstaker, trenger bistand innen arbeidsrettslige problemstillinger. Vi er her for å hjelpe.

Vi bistår med:

  • Arbeidsavtaler
  • Konkurranseklausuler
  • Arbeidstid- og arbeidsmiljø
  • Arbeidsgivers styringsrett
  • Oppsigelse og avskjed
  • Restrukturering
  • Virksomhetsoverdragelse
Trenger du bistand? Ta kontakt med oss!

Bli oppringt av en av våre eksperter

Telefon*

Din hendvendelse

Alle hendvendelser er underlagt taushetsplikt

25. august 2020 in Arbeidsliv

Nedbemanning i nedgangstider

Nedbemanning i nedgangstider I økonomiske nedgangstider vil bedrifter kunne ha behov for å nedbemanne og redusere antall ansatte. I en slik situasjon er det viktig for både arbeidsgiver og arbeidstaker... Read More
6. januar 2020 in Arbeidsliv, Varsling

Næringslivsfrokost om varsling

Arbeidsgivere får en større plikt til å ha tydeligere og bedre rutiner for oppfølginger av varslinger. Dette gjelder både mht hva det kan varsles om, men særlig med hensyn til…

Read More
25. november 2019 in Arbeidsliv, Avtaler og kontraktsrett, Bygg og entreprise, Familie, arv og skifterett, Fast eiendom, Mekling, Tvisteløsning, mekling og prosedyre

Mekling som alternativ tvisteløsning

Mekling som alternativ tvisteløsning Mekling er en alternativ måte å løse tvister på hvor en nøytral og uavhengig tredjepart hjelper partene å finne frem til en god løsning. Det er... Read More
3. september 2019 in Arbeidsliv, Compliance

Skjerpede varslingskrav fra nyttår 2020

Skjerpede varslingskrav fra nyttår 2020 i Arbeidsmiljøloven Varsling etter arbeidsmiljøloven er stadig blitt utviklet, og nå er det krav om at virksomheter som sysselsetter minst 5 ansatte skal ha en... Read More