Mekling hos advokat

En mekler hjelper to parter med å løse en tvist gjennom assisterte forhandlinger. Fremfor en langvarig og kostbar prosess, hvorfor ikke få profesjonell hjelp å løse saken utenfor domstolene? Sandvika Advokatkontor har sertifisert mekler med spesialkompetanse innen konflikthåndtering.

Hva er mekling
Mekling er assisterte forhandlinger. Mekleren er nøytral og tilrettelegger for gode forhandlinger mellom partene. Fokuset ved mekling er å løse saken med utgangspunkt i partenes interesser fremfor at den ene vinner med spissede argumenter og bevis.

Både enkle og komplekse saker mekles. Spesielt godt egnet for mekling er saker hvor den personlige relasjonen er viktig, eksempelvis ved samlivsbrudd, arv og naboforhold. Det samme gjelder i forretningsforhold, eksempelvis når det oppstår uenigheter under et byggeprosjekt hvor partene skal fortsette samarbeidet videre.

Hvordan møtet skal gjennomføres er partene selv med å bestemme. Normalt holdes det først et fellesmøte hvor partene prater direkte ut med hverandre. Deretter deles ofte partene slik at de kan snakke fortrolig med mekler i enerom. Dette gir partene et langt friere spillerom enn under vanlige forhandlinger uten mekler.

Frivillig og konfidensielt
Grunnpremisset for meklingen er at partene er der frivillig. Det innebærer at man er fri til å avslutte når man ønsker og ingenting er avtalt før alt er avtalt. Alt som skjer under meklingen er konfidensielt, noe som blant annet innebærer at hverken partene eller mekler kan vitne om hva som ble sagt i møtet under en rettssak.

Lurer du på om din sak kan mekles? Vi er her for deg! Kontakt advokat Siri Besikiotis Horn for en hyggelig samtale.

Vi bistår med:

Mekling for privatpersoner:

Mekling for bedrifter

 • Arbeidstvister
 • Byggekontrakter; entreprise, boligoppføring og håndverkertjenester
 • Kontraktsrett
 • Erstatningskrav
Lyst på rådgivning? Kontakt oss!

Bli kontaktet av vår Mekler

  Navn*

  Epost*

  Telefon

  Din henvendelse

  Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt


  Hva koster mekling?

  De vanlige reglene som gjelder salærberegning for advokater gjelder for også for advokatmekling, men timepris som tilbys ved mekling ligger noe lavere enn alminnelig timepris for advokat. Ta kontakt for et tilbud.

  Mekling vil faktureres etter medgått tid. Det lages en kjøreplan og prosess før meklingen igangsettes. Normalt vil det brukes noe tid på forberedelser i tillegg til meklingsmøtet. Selve meklingsmøtets varighet vil variere etter partenes behov og sakens kompleksitet, men ofte vil det settes av en dag til gjennomføringen.

  De aller fleste privatpersoner har en innboforsikring som dekker rettshjelp i en del type tvister, men det mange ikke vet er at kostnader til advokatmekling som regel dekkes under forsikringen når mekler er sertifisert av advokatforeningen.

  Hva om vi ikke blir enige?

  Partene blir ikke alltid enige ved en mekling, og grunnpremisset er at de er fri fra å trekke seg fra
  forhandlingen når de selv ønsker.

  Mange lurer på om mekling fører til en dyrere prosess og er bortkastet om man ikke løser saken. Det
  er det ikke. Selv om man ikke oppnår full enighet kan man ha greid å bli enige om noen premisser.
  Gjennom meklingen vil du få en langt dypere forståelse for saken og vil være bedre forberedt om
  saken likevel må gjennom rettssystemet.

  Mye av forberedelsene partene gjør før mekling er de samme som vil gjøres forut for en stevning.
  Det kan være langt mer effektivt å møtes til et slikt møte enn å sende brev frem og tilbake. Arbeidet
  blir dermed ikke dobbelt.

  Jeg har jo advokat, hvorfor mekle?

  Mekling er noe annet enn vanlige forhandlinger hvor begge parter har hver sin advokat. Det er fint
  om partene har fått vurdert av advokat sakens juridiske sider før meklingen og advokaten kan gjerne
  være med i meklingsmøtet som en rådgiver.

  Ved å bringe en nøytral tredjepart (mekler) inn i forhandlingen, og ha en prosess som gir trygge
  rammer, kan man gå mye lenger i å utforske mulighetene som ligger til å komme til enighet enn ved
  direkte forhandlinger. Grunnprinsippene om at det som skjer under møtet skal holdes konfidensielt
  og at ingenting er avtalt før alt er avtalt, er viktige verktøy for å oppnå dette. Mekler vi dessuten
  kunne ha en helt annen tilnærming til konflikten, enn hva advokaten har når saken vurderes kun opp
  mot rettsreglene. Internasjonalt ser vi at mange land har kommet mye lengre enn Norge i å bruke
  mekling som en alternativ tvisteløsningsmetode.

  Tvisteloven forutsetter at partene har forsøkt å løse saken før den bringes inn for domstolene, og har
  i kapitel 7 regler om utenomrettslig mekling. Ved å bruke sertifisert mekler fra advokatforeningen,
  sørges det for at meklingen tilfredsstiller lovens krav. Meklingssenteret arbeider for å øke
  bevisstheten blant advokater om hvorfor utenomrettslig mekling er viktig.

  Advokatmekling eller rettsmekling?

  Domstolene tilbyr rettsmekling som har mye til felles med advokatmekling. Ulempen med å vente
  med å mekle til saken er bragt inn for domstolene er at partene allerede har pådratt seg store
  kostnader til prosess. Tvisten har dessuten pågått så lenge at partene er mer fastlåste en de var
  tidligere.

  Løser partene saken ved advokatmeklingen vil det som regel føre til lavere kostnader for begge
  parter, lavere konfliktnivå og mindre belastning på person eller firma.

  23. mars 2021 in Compliance

  Webinar om complianceveileder

  Webinar om complianceveileder Advokatfirma Compliancepartner AS v/advokat Anders Venemyr skal sammen med advokat Jan O. Dukan holde webinar om den nye complianceveilederen de har utarbeidet for EBA. Hensikten med webinaret…
  Read More
  19. januar 2021 in Compliance

  Compliance-veileder utarbeidet for Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg

  Compliance-veileder utarbeidet for EBA Advokatfirma Compliancepartner AS v/advokat Anders Venemyr har bidratt til å utvikle en compliance-veileder for Entreprenørforeningen -  Bygg og Anlegg (EBA). Om veilederen er uttalt følgende: (mer…)
  Read More
  25. august 2020 in Arbeidsliv

  Nedbemanning i nedgangstider

  Nedbemanning i nedgangstider I økonomiske nedgangstider vil bedrifter kunne ha behov for å nedbemanne og redusere antall ansatte. I en slik situasjon er det viktig for både arbeidsgiver og arbeidstaker…
  Read More
  21. august 2020 in Compliance

  Behov for bistand innen anti-korrupsjon og compliance?

  Behov for bistand innen anti-korrupsjon og compliance? Advokatfirma Compliancepartner AS v/advokat Anders Venemyr bistår internasjonale virksomheter i bl.a. energibransjen med å utvikle og etterleve krav til antikorrupsjonstiltak. Derfor er Venemyr…
  Read More
  22. juni 2020 in Avtaler og kontraktsrett

  Taushets- og konfidensialitetserklæringer og ny lov om forretningshemmeligheter

  Taushets- og konfidensialitetserklæringer og ny lov om forretningshemmeligheter Det er ikke uvanlig i forbindelse med avtaler og kontrakter å enten ha klausuler eller erklæringer om taushet- og konfidensialitet. Tradisjonelt kan…
  Read More
  20. mars 2020 in Fast eiendom

  Næringsleie – utleiers krav på leie ved stengning pga korona

  Næringsleie - utleiers krav på  leie ved stengning pga korona Vi mottar mange henvendelser knyttet til leieavtaler hvor næringsdrivende ikke får benytte sine leide lokaler på grunn av koronaviruset. Dette…
  Read More
  11. mars 2020 in Avtaler og kontraktsrett

  Kontrakter påvirket av coronasituasjonen

  Kontrakter påvirket av coronasituasjonen Coronaviruset har medført usikkerhet for enkeltes kontraktsforhold og oppfyllelse av kontrakter. Sandvika Advokatkontor DA har mottatt flere henvendelser om hvordan avtaler og kontrakter bør håndteres i…
  Read More
  11. februar 2020 in Bygg og entreprise, Fast eiendom, Forbrukerjuss, Mekling

  Byggkvalitetsutvalgets rapport

  Byggkvalitetsutvalget rapport: "det skal lønne seg å levere kvalitet" Nordmenn pusset opp for 83 milliarder i 2019 men for noen ble oppussingsdrømmen et oppussingsmareritt. Nå har Byggkvalitetsutvalget foreslått grep for å…
  Read More
  15. januar 2020 in Fast eiendom

  Endringer i reglene om kjøp og salg av bolig

  Nye regler i avhendingsloven – hvilke endringer vil gjelde for kjøp og salg av bolig? (mer…)
  Read More
  15. januar 2020 in Tvisteløsning, mekling og prosedyre

  Hva gjør man om man blir saksøkt?

  Hva gjør man om man blir saksøkt? Både som privatperson og bedrift kan man i løpet av livet oppleve å bli saksøkt. Å bli saksøkt er normalt sett en svært…
  Read More
  6. januar 2020 in Arbeidsliv, Varsling

  Næringslivsfrokost om varsling

  Næringslivsfrokost om skjerpede krav til håndtering av varsling Fra 1. januar 2020 har arbeidsmiljøloven fått skjerpede krav til håndtering av varsling fra arbeidstakere. Sandvika Advokatkontor DA vil i samarbeid med…
  Read More
  12. desember 2019 in Familie, arv og skifterett, Mekling

  Arv og særkullsbarn

  Arv og særkullsbarn Når mor eller far har etablert seg på ny kan arveoppgjøret være spesielt vanskelig for særkullsbarna. Det er ikke så ofte selve utdelingen av arv som volder…
  Read More