Slide 90 20 77 55 av@sandvikaadvokat.no Anders Venemyr Advokat MNA / Partner

Anders Venemyr

Advokat Anders Venemyr er partner i Sandvika Advokatkontor DA. 

Anders har erfaring som advokat fra flere advokatfirmaer, som påtaleansvarlig i politiet for økonomiske straffesaker, som «retailadvokat» og sikkerhetsansvarlig. Han har flere firmaer og organisasjoner som faste klienter særlig innen compliancerådgivning. Videre påtar han tar seg gjerne vurderinger og bistand i ulike kontraktsforhold, og løsning av tvister. Advokat Venemyr er styreleder i Oslofjord Sparebank.

Kontakt oss  Medarbeidere

Jeg bistår med:

 • Alle former for compliancerådgivning (antikorrupsjon, konkurranserett, personvern mm), herunder internasjonale rettsforhold
 • Offentlige anskaffelser
 • IKT – og personvernrettslige forhold
 • Bistand ifm økonomisk kriminalitet, varsling, erstatning mm
 • Fast eiendom, tomtefeste, husleierett, kjøpsrett
 • Utarbeidelse og gjennomgang av alle typer av kommersielle kontrakter og avtaler
 • Individuell arbeidsrett, oppsigelse, avskjed og sluttpakke
 • Selskapsrett, aksjonæravtaler, tvister
 • Tvangsfullbyrdelse, inkasso, inndrivelse av pengekrav, panterett
 • Tvisteløsning og prosedyre
Lurer du på noe? Kontakt meg!

Yrkeserfaring

 • 2018: Advokat/Partner i Sandvika Advokatkontor DA
 • 2012-: Advokat og eier av Advokatfirma Compliancepartner AS
 • 2010-2012: Advokat og Partner i Svensson/Nøkleby DA
 • 2006-2009: Advokat/Partner i Advokatfirma Erling Grimstad og co AS
 • 2004- 2006: Senior Manager i granskingsenheten i PriceWaterhouseCoopers
 • 1997-2004: Spesialrådgiver/Ass. CSO (sikkerhetssjef) i Telenor ASA
 • 1994-1997: Regionansvarlig i bilistmarkedet i AS Norske Shell
 • 1991-1994: Advokat i A/S Norske Shell
 • 1988-1991: Politifullmektig Stavanger politi
 • 1986-1988: Advokatfullmektig i Advokatfirma Kåre Myklebust.

Utdannelse

 • 2010: Spesialfag i internasjonal miljørett ved UiO
 • 1988: Advokat
 • 1986: Cand jur

Verv

 • 2016: Styreleder i Fornebu Sparebank