Styreleder frikjent for styreansvar

Advokat Andreas Møien bistod styreleder i et selskap som fikk rettet erstatningskrav mot seg etter aksjeloven § 17-1. Styreleder ble frikjent for det anførte erstatningskravet.

Saksøkers påstand var at styreleder, ved at selskapet han var styreleder for hadde tatt ut søksmål mot saksøker, hadde inngitt et urimelig søksmål uten mulighet til å vinne frem og uten mulighet til å dekke motpartens saksomkostninger. Følgelig mente saksøker at vedkommende hadde blitt påført et tap, at styreleder hadde opptrådt erstatningsbetingende og at vedkommende hadde krav på erstatning for selskapets idømte saksomkostninger.

Tingretten kom til at styreleder hadde hatt en berettiget forventning om å vinne frem med søksmålet på vegne av selskapet. Han hadde innhentet juridisk bistand av advokat som hadde foretatt en vurdering forut for søksmålet. Retten fant også at det ikke hadde vært urimelig å gå til søksmål, og at det ikke var faktisk og rettslig grunnlag for saksøkers anførsler om erstatning.

Styreleder ble frikjent, og fikk i tillegg erstattet egne saksomkostninger. Saksøker vant følgelig ikke frem med sin anførsel om at styreleder hadde pådratt seg et styreansvar og påfølgende erstatningskrav etter aksjeloven §17-1.

Sandvika Advokatkontor DA bistår selskaper og styreledere med både rådgivningsoppdrag, og tvisteløsning. Vi har god erfaring innen selskapsrett og aksjelovgivningen, og bistår små og mellomstore bedrifter med alle selskapenes utfordringer.

TA KONTAKT MED ADVOKAT

Dersom du har spørsmål knyttet til selskapsrett, styreansvar, aksjonæravtaler eller generell ersatningsrett er du velkommen til å ta kontakt en av våre dyktige advokater i Sandvika Advokatkontor DA.

Ta gjerne kontakt med advokat Andreas Møien på telefon 970 65 404 eller e-post am@sandvikaadvokat.no.

Slide 970 65 404 am@sandvikaadvokat.no Andreas Møien Advokat MNA / Partner

Advokat Andreas Møien bistår næringsdrivende i alle ledd av næringsvirksomheten fra rådgivning til tvisteløsning. Advokat Møien har omfattende erfaring med selskapsrett og bistår en rekke små- og mellomstore bedrifter. I tillegg til rådgivning- og tvisteløsningsoppdrag påtar advokat Møien seg oppdrag som styremedlem.

tvisteløsning mekling prosedyre sandvika advokat

    Navn*

    Epost*

    Telefon

    Din henvendelse

    Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt