Sluttpakke – hvor mye kan du få?

Når arbeidsgiver ønsker å avslutte et arbeidsforhold uten at det foreligger kritikkverdige forhold hos arbeidstaker, kan det inngås avtale om sluttpakke. Det kan også være aktuelt å gi sluttpakke dersom arbeidsgiver mener det foreligger grunnlag for oppsigelse, men ønsker å inngå en avtale med arbeidstaker for å unngå rettssak. Hvor mye kan arbeidstaker få i sluttpakke?

Det er en rekke forhold som inngår i vurderingen av hvor mye arbeidstaker kan få i sluttpakke. Det første er hvor høy lønn du har, sammenholdt med stillingen. Det kan også innvirke hvor lenge du har vært ansatt (ansiennitet), alder og hvordan du som privatperson vil rammes av en oppsigelse.

I situasjoner hvor arbeidsgiver mener det er grunnlag for oppsigelse, vil det være av betydning for størrelsen på sluttpakken hvorvidt arbeidsgiver har opptrådt i samsvar med reglene for oppsigelse i arbeidsmiljøloven. Om noen av bestemmelsene ikke er fulgt, er ofte arbeidsgiver mer løsningsorientert enn om alle prosedyrer og formalia er oppfylt. Arbeidsgiver ønsker ofte også å unngå en rettssak som medfører fokus på rettssaken i stedet for den vanlig inntektsgivende driften.

Det vanlige utgangspunktet for forhandlinger om sluttpakke er hvor mange månedslønner sluttpakken skal bestå av. I tillegg er det, dersom det foreligger kritikkverdige forhold hos arbeidsgiver, vanlig å kreve at arbeidsgiver dekker utgifter til juridisk bistand.

Det er imidlertid viktig å huske at alle saker som omhandler oppsigelse og sluttpakke er individuelle, og resultatet vil avhenge av forhandlingene etter en konkret totalvurdering.

TA KONTAKT MED ADVOKAT

Dersom du har spørsmål knyttet til oppsigelse eller sluttpakke, er du velkommen til å ta kontakt en av våre dyktige advokater i Sandvika Advokatkontor DA.

Ta gjerne kontakt med advokat/partner Andreas Møien på telefon 970 65 404 eller e-post am@sandvikaadvokat.no.

Slide 970 65 404 am@sandvikaadvokat.no Andreas Møien Advokat MNA / Partner

Advokat/partner Andreas Møien har omfattende kompetanse og erfaring innen arbeidsrett. Han skrev masteroppgave innen fagfeltet ved Universitetet i Oslo, og har erfaring som tillitsvalgt og med foreningsarbeid. Advokat Møien bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere med alle forhold innen arbeidslivet.

    Navn*

    Epost*

    Telefon

    Din henvendelse

    Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt