Hvordan beskytte et skjevdelingskrav?

Ikke alt skal deles 50/50 når ekteskapet tar slutt. Vi i Sandvika Advokatkontor hjelper deg både med å planlegge og beskytte skjevdelingsformuen. Vi kan også hjelpe deg med å fremme skjevdelingskrav ved skilsmisse eller arveoppgjør.

Det er kun formuen ektefellene har bygget opp i fellesskap som skal deles likt. Det en ektefelle eide fra før eller har mottatt som arv eller gave, kan kreves skjevdelt. Men pass på, for det er mange fallgruver. Loven krever at man klart kan tilbakeføre opprinnelsen av skjevdelingsmidlene. Det er med andre ord et strengt beviskrav. Uten bevis er det likedeling som gjelder.


Det beste er å opprette en ektepakt hvor man fastsetter særeie i tråd med det ektefellene synes er riktig at skal holdes utenfor deling. Ved skifteoppgjøret er det ikke enkelt å bli enige om hva som kan kreves skjevdelt. Det er snakk om store verdier, mye følelser og som regel to svært ulike oppfatninger av hva som er rettferdig.


Også uten ektepakt er det mye du kan gjøre for å beskytte skjevdelingsformuen. Det er viktig å være bevisst på hvordan man skal forvalte midlene. En liten formue kan vokse seg stor fordi avkastningen og kan skjevdeles og likeledes kan den gå tapt. Mottar du arv og investerer i en eiendom vil arven din vokse i takt med eiendomsverdien. Dette er en mye smartere investering enn en bil som raskt taper seg i verdi. Bruker du pengene på å oppgradere kjøkkenet er det verdistigningen dette gir du kan kreve, og med tiden gir kjøkkenet mindre og mindre merverdi. Hvordan du bruker din arv har stor betydning for hva du kan kreve ved skifteoppgjøret.


Har du investert din skjevdelingsformue i bolig bør du også være oppmerksom på at opplåninger med boligen som sikkerhet kan få betydning for kravet. Skal boligen selges må man sørge for at transaksjonsrekken er klar og tydelig kan dokumenteres. Om man har investert i en ny bolig eller nedkvittert et boliglån vil og få betydning for om man får med seg eiendomsverdien videre.


TA KONTAKT MED ADVOKAT I DAG!
Skjevdeling kan være problematisk både ved skilsmisse men også ved arveoppgjør hvor avdøde var gift. Sandvika Advokatkontor DA bistår ektefeller som ønsker hjelp til å planlegge økonomien og ved alle typer skiftoppgjør. Vi kan vurdere din sak etter konkret forespørsel. Husk at det er viktig å søke råd i en tidlig fase slik at både du og advokaten får tid nok til å vurdere strategi.


Ta gjerne kontakt med advokat Siri Besikiotis Horn på e-post sh@sandvikaadvokat.no.

Vi er her for deg!

Slide 936 37 141 sh@sandvikaadvokat.no Siri Horn Advokat MNA / Partner

Advokat Siri Horn har lang og bred erfaring med familie-, arv- og skifterett. Hun bistår i den planleggende fasen ved inngåelse av ekteskap og samboerskap, og når bruddet er et faktum og verdiene skal fordeles.

Advokat Horn er i tillegg til advokat sertifisert mekler gjennom advokatforeningen. Vurderer du mekling som alternativ til rettsprosess, kan du kontakte Siri.

    Navn*

    Epost*

    Telefon

    Din henvendelse

    Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt