Protector Forsikring ASA endrer vilkårene vedrørende skjeggkre

Protector Forsikring ASA meldte i en pressemelding 17. oktober 2018 at selskapet vil endre sine vilkår slik at forekomster av skjeggkre i boliger hvor selskapet har forsikret boligselger ikke vil være dekningsmessige under forsikringen. Bakgrunnen er et ønske om å endre skadeoppgjørspraksisen.

Skjeggkre har de siste årene i stadig større utstrekning blitt gjenstand for mangelsvurdering i anledning boligkjøp. Skjeggkre blir av fagpersoner omtalt som et i utgangspunktet et relativt ufarlig insekt som gjør liten direkte skade på bygningsmasse. Skjeggkre er imidlertid et insekt som er ubehagelig å ha i hus, og som kan føre til verditap.

Forekomster av skjeggkre har vært og er gjenstand for et stadig større antall saker mellom boligkjøpere- og selgere, og har etter det opplyste medført et tap for Protector Forsikring ASA på ca 146 millioner kroner. Dette tapet, sammenholdt med at selskapet er av den oppfatning at skjeggkre er et så vanlig insekt i norske bygg i dag at det ikke kan regnes som skadedyr, medfører at selskapet nå tar ut skjeggkre fra sin dekning.

Til tross for at Protector Forsikring ASA nå ikke dekker mangler som følge av skjeggkre i sin boligselgerforsikring, medfører dette ingen automatikk i at skjeggkre ikke utgjør en mangel dersom det forekommer ved et boligkjøp uten at dette er opplyst om i salgsoppgave eller fremkommer på annen måte i salgsdokumentene. Som boligkjøper kan man fortsatt nå frem med anførsel om mangler i form av skjeggkreforekomst. Hvorvidt det foreligger en mangel som følge av skjeggkre vil bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfellet, bl.a. basert på hva som er opplyst om av selger og hvor alvorlig forekomsten er.

Det blir for øvrig spennende å se om de øvrige boligselgerforsikringsselskapene, som Norwegian Claims Link, tar de samme grep som Protector Forsikring ASA og tar ut skjeggkre fra sine dekningsmessige vilkår.

TA KONTAKT MED ADVOKAT!

Sandvika Advokatkontor DA bistår både boligkjøpere- og selgere, både med og uten boligkjøperforsikring, i alle faser av et boligkjøp. Vi overtar også saker fra boligkjøpere som ikke er tilstrekkelig fornøyd med bistanden fra forsikringsselskapene. Sandvika Advokatkontor DA sine advokater har lang og bred erfaring med fast eiendom generelt og tvister tilknyttet avhendingsloven og bustadoppføringslova spesielt.

Ta gjerne kontakt med advokat Andreas Møien på e-post am@sandvikaadvokat.no eller telefon 970 65 404.

Vi er her for deg!

Slide 970 65 404 am@sandvikaadvokat.no Andreas Møien Advokat MNA / Partner

Advokat og partner Andreas Møien har lang og omfattende erfaring med saker etter både avhendingsloven og bustadoppføringslova. Han bistår både boligselgere- og boligkjøpere i tvister, og han har bred erfaring med forhandlinger mot boligselgerforsikringsselskapene. Advokat Møien overtar jevnlig saker fra boligkjøpere med forsikringsdekning hos boligkjøperforsikringsselskapene.

    Navn*

    Epost*

    Telefon

    Din henvendelse

    Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt