Mekling ved skifteoppgjør og samlivsbrudd

I saker som gjelder foreldre og barn er mekling påbudt, og mekling ved familievernkontoret må gjennomføres før ektefeller kan separeres. Men mange foreldre sliter samtidig med å løse det økonomiske oppgjøret seg imellom. Resultatet blir ofte et økt konfliktnivå og samarbeidsproblemer som igjen går ut over barna. Det er stor verdi i å komme til enighet ved et tidlig stadium. Mekling av økonomiske oppgjør ved samlivsbrudd er effektiv og kostnadsbesparende.

Skifteoppgjør ved separasjon eller samlivsbrudd kan være kompliserte og det oppstår ofte tvister. Spørsmål om skjevdeling eller retten til å beholde boligen er det ofte uenighet om. Mange bruker år på å komme i mål eller velger å la domstolen avgjøre. Selv hardbarkede advokater kan ha problemer med å forutse det rettslige resultatet, for det er koker ofte ned til rene bevisvurderinger. Hjelp av mekler i en tidlig fase kan gi store besparelser.

Ved domstolsbehandling blir det som regel gjennomført rettsmekling og mange saker finner sin løsning der. Det er imidlertid store fordeler i å gjennomføre meklingen på et langt tidligere stadium.

Ved mekling for partene hjelp av en nøytral og profesjonell tredjepart til å gjennomføre forhandlinger og å utforske mulige løsninger. En avtale kan skreddersys partenes behov og er ikke en vinn-eller-tap løsning. Ved å gjennomføre mekling ved et tidlig stadium, hindrer man en eskalering av konflikten.

Ved meklingen tas det utgangspunkt i partenes interesser og man fokuserer heller på å lytte til den andres opplevelse enn å slå hverandre ned med juridiske argumenter. Partene sparer tid og kostnader, og det blir lettere å bevare en grei relasjon videre. Da er det lettere å komme seg videre etter bruddet og å skape gode rammer for barna videre.

Lurer du på om mekling kan være et godt alternativ? Sandvika Advokatkontor har sertifisert mekler som har spesialkompetanse i skifteoppgjør og konflikthåndtering.


Ta gjerne kontakt med advokat Siri Besikiotis Horn på e-post sh@sandvikaadvokat.no.

Vi er her for deg!

Slide 936 37 141 sh@sandvikaadvokat.no Siri Horn Advokat MNA / Partner

Advokat Siri Horn er sertifisert mekler med spesialkompentanse innen konflikthåndtering. Hun har og lang og bred erfaring med famile, arv- og skifterett. Hun bistår med mekling av tvister som oppstår når verdiene skal fordeles.

    Navn*

    Epost*

    Telefon

    Din henvendelse

    Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt