Selger av bolig uten boligselgerforsikring?

Ikke alle tegner boligselgerforsikring i selskaper som Protector og Claims Link. Hva gjør du dersom du som selger mottar krav fra kjøper etter salg av boligen?

De fleste boligselgere tegner boligselgerforsikring i Protector eller Claims Link når de selger boligen sin. Dette er forsikringer som i utgangspunktet helt eller delvis skal forsikre selger ved ansvar i saker etter avhendingsloven. De som velger å ikke tegne slik forsikring og som mottar krav fra boligkjøper, kan imidlertid få dekket deler av sine kostnader til juridisk bistand gjennom innboforsikringen på eiendommen.

Det er viktig å respondere korrekt fra første henvendelse overfor kjøpere som fremmer krav i forbindelse med boligsalg. I den forbindelse vil vi anbefale å kontakte advokat så snart som mulig for å få en vurdering av det kravet som fremmes, og hvordan du som selger skal forholde deg til kravet. Det er ikke alle krav fra en boligkjøper som gir grunnlag for prisavslag og/eller erstatning, og riktig fremgangsmåte i sakens innledende faser er meget viktig for den videre prosessen.

Sandvika Advokatkontor DA er spesialister på fast eiendom generelt og saker etter avhendingsloven spesielt. Vi bistår både kjøpere og selgere av privatboliger og næringseiendom, og har også egen eiendomsmegler.

TA KONTAKT MED ADVOKAT!

Sandvika Advokatkontor DA bistår både boligkjøpere- og selgere og i alle faser av et boligkjøp. Sandvika Advokatkontor DA sine advokater har lang og bred erfaring med fast eiendom generelt og tvister tilknyttet avhendingsloven og bustadoppføringslova spesielt.

Ta gjerne kontakt med advokat Andreas Møien på e-post am@sandvikaadvokat.no eller telefon 970 65 404.

Vi er her for deg!

Slide 970 65 404 am@sandvikaadvokat.no Andreas Møien Advokat MNA / Partner

Advokat og partner Andreas Møien har lang og omfattende erfaring med saker etter både avhendingsloven og bustadoppføringslova. Han bistår både boligselgere- og boligkjøpere i tvister, og han har bred erfaring med forhandlinger i boligtvister.

    Navn*

    Epost*

    Telefon

    Din henvendelse

    Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt