Self-cleaning – hjelp til selvhjelp

I Danmark har nylig det kjente it-firmaet Atea blitt dømt for korrupsjon. Selskapet fikk en bot på 10 millioner og 6 medarbeidere er dømt for korrupsjon.  Som en del av dommen må selskapet, med hovedkvarter i Norge, i fire – 4- år fremover dokumentere at de oppfyller kravene til self-cleaning i den danske udbudsloven for at de skal kunne levere tilbud til det offentlige i Danmark. Kan dette få betydning for norske selskaper i norske anbudsprosesser?

Før og etter dommen var frykten i Atea stor for at selskapet skulle bli utelukket eller avvist fra alle offentlige anskaffelser. Den danske Kammeradvokaten har nylig gjennomgått Atea sine compliancetiltak, og basert på tiltakene og at ingen av de dømte personene lenger arbeider i Atea, har Kammeradvokaten kommet til at Atea skal få lov til å levere tilbud i Danmark. Det er ikke konkludert med tilsvarende hva gjelder Norge eller resten av Skandinavia. Samtidig skal mulige oppdragsgivere på eget initiativ vurdere og ta stilling til om compliance-aktivitetene er tilfredsstillende. Etter norske regler har oppdragsgivere anledning til å avvise Atea dersom det saklig kan grunngis at oppdragsgiver ikke finner compliance-tiltakene gode nok.


I Norge er anskaffelsesloven og forskriften basert på de samme EU-regler og krav, men har ulik utforming sammenlignet med de danske. Det er imidlertid grunn til å tro at denne prinsipielle avgjørelsen kan få betydning også for norske forhold, i det mange har slått til lyd for at det må være mulig å «gjøre bot og bedring» etter at en eller flere medarbeidere har begått kriminelle eller uetiske handlinger. Det er også i overenstemmelse med tanken bak self-cleaning-reglene.


På bakgrunn av det danske handlingsforløpet i Atea-saken, er det interessant å se at en virksomhet kan komme unna med å drive systematisk self-cleaning, basert på de kravene som følger av anskaffelsesregelverket. I den norske anskaffelsesforskriften §24-5 er det nevnt flere forhold det skal legges vekt på ved vurderingen av self-cleaningtiltakene som den aktuelle leverandøren må dokumentere

 • Betale erstatning («gjøre opp for seg økonomisk)
 • Full åpenhet med de ansvarlige myndighetene (eks politiet)
 • Truffet egnede organisatoriske og personellmessige tiltak

Dersom oppdragsgiveren ikke vurderer tiltakene som tilstrekkelige, skal han gi leverandøren en begrunnelse.


Hovedpoenget er imidlertid at norske virksomheter må arbeide systematisk for å forebygge at medarbeidere på vegne av seg eller virksomheten begår korrupsjon eller bestikkelser. Dette er særlig relevant dersom virksomheten drives i risikoutsatt område eller bransje. Dersom det går galt kan konsekvensene være dramatiske, men det finnes muligheter til å rette opp forgåelser uten å bli utestengt fra kommersiell virksomhet.

TA KONTAKT MED ADVOKAT!
Advokatene ved Sandvika Advokatkontor DA har lang erfaring med problemstillinger knyttet til self-cleaning, compliance og generell rådgivning til bedrifter.

Ta gjerne kontakt med advokat Anders Venemyr på telefon 90207755 eller e-post av@sandvikaadvokat.no for spørsmål om self-cleaning, antikorrupsjonstiltak, konkurranseforhold, offentlige anbudsprosesser eller annen rådgivning innen compliance.

Vi er her for deg!

Slide 90 20 77 55 av@sandvikaadvokat.no Anders Venemyr Advokat MNA / Partner

Advokat Anders Venemyr har omfattende erfaring innen compliancerådgivning og offentlige anskaffelser. Han bistår bedrifter med varslingsprosedyrer og kan tilby egen varslingstjeneste.

  Navn*

  Epost*

  Telefon

  Din henvendelse

  Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt