Rettshjelpsdekning og fri rettshjelp

Et av spørsmålene vi oftest blir stilt ved oppstart av et oppdrag er hva det vil koste å bruke advokat. Dette er generelt et vanskelig spørsmål, da kostnaden vil avhenge av sakens art, kompleksitet, omfang og om du som klient har forsikringsdekning. I enkelte saker kan man som privatperson ha krav på fri rettshjelp.

De aller fleste boligeiere har en innboforsikring som dekker tvister knyttet til fast eiendom og boligen sin. Som oftest dekkes nabotvister, tvister om trær, gjerder, støttemurer etc., tvister om tomtegrenser, tvister med håndverkere, mangler ved boligen og generelt alle tvister som omhandler boligen av forsikringen. Dersom badet har lekkasje og du mistenker at dette har med forhold som selger visste eller burde visst om, eller mangelfullt arbeid fra utførende håndverker, kan innboforsikringen dekke utgifter til advokat. Man trenger i så måte ikke boligkjøperforsikring for å være sikret delvis dekning av utgifter til advokat dersom man kjøper en brukt bolig.

For bileiere har de fleste med kasko eller delkasko forsikring i forbindelse med mangler eller andre forhold ved bilen. Det samme gjelder for båteiere som har forsikret båtene sine i forbindelse med mangler ved båten, enten ved kjøp eller salg. Har man en landbruksforsikring, dekker ofte denne advokatutgifter i forbindelse med driften, enten det er kjøp av landbruksmaskiner, mangler ved bygg eller andre tvister som oppstår som følge av driften.

I enkelte saker kan privatpersoner ha krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp er ikke en uutømmelig kilde av gratis advokatbistand, men en ordning hvor hver klient i utgangspunktet får tildelt inntil 7 timer bistand mot en egenandel på kr. 995,-. Fri rettshjelp gjelder kun i enkelte typer saker, og man må ha lavere brutto inntekt enn kr. 246 000,- per år som enslig og en samlet brutto inntekt på kr. 369 000,- dersom man er samboende eller gift. Spør gjerne en av våre advokater om du tror du har krav på fri rettshjelp.

TA KONTAKT MED ADVOKAT!

SAK Sandvika Advokatkontor DA kan ta kontakt med ditt forsikringsselskap for å avklare forsikringsdekningen. Vi har lang og bred erfaring med de fleste saker som dekkes av de ordinære forsikringsordninger, og har gode rutiner på aktivering av rettshjelpsdekning. Vi er her for deg!

Ta gjerne kontakt med advokat Andreas Møien på telefon 970 65 404 eller e-post am@sandvikaadvokat.no for spørsmål om forsikringsdekning eller fri rettshjelp.

Slide 970 65 404 am@sandvikaadvokat.no Andreas Møien Advokat MNA / Partner

Advokat Andreas Møien har lang og bred erfaring med alle type saker som dekkes av de ordinære forsikringsordninger. Ved rask avklaring av om din sak dekkes av forsikringsordning eller fri rettshjelp, vil du ha bedre oversikt over kostnadsbildet ved din tvist. Advokat Møien bistår både privatpersoner og bedrifter i de fleste saker.

    Navn*

    Epost*

    Telefon

    Din henvendelse

    Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt