Plan og bygningsrett

Refusjon etter plan- og bygningsloven

Refusjon etter plan- og bygningsloven

I dom av 2. juni 2015 tok Asker og Bærum tingrett stilling til spørsmålet om om eier av eiendommer med atkomst til en offentlig sidevei er pliktig til å betale refusjon etter plan- og bygningslovens § 18-6 når hovedveien som sideveien munner ut i blir utvidet.

Bærum kommune hadde fattet vedtak om refusjonsplikt begrunnet med at eiendommene det gjaldt hadde nytte av veiutvidelsen og ble klarert for utbygging, jfr. plan- og bygningslovens § 18-1. Vedtaket ble stadfestet av fylkesmannen.

Advokatfullmektig Frode Jørgensen representerte grunneierne langs sideveien, som hevdet at man bare er pliktig til å betale refusjon dersom eiendommen grenser til anleggsstrekningen eller betjenes av privat fellesatkomst som munner ut i anleggsstrekningen. Det ble anført at dette klart fremgår av ordlyden i plan- og bygningslovens § 18-6.

Retten var enig i grunneiernes lovforståelse og fant heller ikke holdepunkter i forarbeider eller andre rettskilder for en utvidende fortolkning. En utvidende fortolkning ville dessuten reise vanskelige avgrensningsspørsmål.

Hele dommen kan leses ved å klikke på linken nedenfor

Tingrettens dom

TA KONTAKT MED ADVOKAT

Advokatene i Sandvika Advokatkontor DA er eksperter på plan- og bygningsrett. Ta gjerne kontakt dersom du eller din bedrift har en plan- og bygningsrettslig problemstilling. Vi er her for å hjelpe!

Ta gjerne kontakt med advokat Frode Sander Jørgensen på telefon 91 75 32 96 eller e-post fsj@sandvikaadvokat.no.

Frode Jørgensen

Frode Jørgensen

Advokat MNA

Advokat Frode Sander Jørgensen er en av Norges fremste eksperter innen plan- og bygningsrett. Gjennom erfaring som leder for planjuridisk avdeling i Bærum kommune har advokatfullmektig Jørgensen opparbeidet seg betydelig spisskompetanse, og kan bistå i alle faser av saker innen plan- og bygningsrett.

plan og bygningsrett sandvika advoakt

Navn*

Epost*

Telefon

Din henvendelse

Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt

Telefon*

Din hendvendelse

Alle hendvendelser er underlagt taushetsplikt

Leave a Reply