Gamle Lommedalsvei 113

Næringseiendom solgt på Rykkinn

Attraktivt beliggende næringseiendom på Rykkinn, utleid til bilrelatert virksomhet.

Næringseiendom solgt på Rykkinn

Sentralt beliggende næringseiendom med god eksponering mot Gamle Lommedalsvei. Bygningen har 1 151 kvm bruksareal som benyttes av tre selvstendige virksomheter. 5 mål selveiet tomt med antatt ytterligere utviklingspotensial. Det har blitt drevet bilrelatert virksomhet på eiendommen siden begynnelsen av 1960-tallet og eiendommen er meget godt innarbeidet for bilrelatert virksomhet.

Se avisannonse

Slide 97 71 40 07 of@sandvikaadvokat.no Olav Føllesdal Advokat / Partner

Leave a Reply