Problemer med håndverkeren?

Tre av fire husholdninger i Norge eier sin egen bolig. Vi bruker store summer på oppussing hvert år, og det er mange som engasjerer håndverkere. Hva gjør man dersom man oppdager mangler ved tjenesten?

Skriv kontrakt

Når man inngår en avtale om kjøp av en håndverkertjeneste er det først og fremst viktig å skrive kontrakt. En ny undersøkelse fra Forbrukerrådet viser at så mange som 2 av 5 ikke inngår skriftlig avtale når de engasjerer håndverker. Mange konflikter kunne vært unngått dersom det er spesifisert hva avtalen skal inneholde.

Reklamer i tide

Håndverkertjenesteloven har regler for når man må reklamere etter at det er oppdaget en mangel. Det er derfor viktig at forbrukeren reklamerer over avviket så snart som mulig, og senest innen 3 måneder etter at man oppdaget eller burde oppdaget forholdet. Dersom man ikke reklamerer i tide kan konsekvensen være at man mister retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Hva har man krav på?

Ved kjøpt av håndverkertjenester kan det oppstå flere situasjoner. Det kan for eksempel være at arbeidet tar lenger tid en forutsatt, eller at kvaliteten på arbeidet ikke blir som avtalt. Slike forhold kan gi grunnlag for å holde tilbake betalingen eller kreve forholdet rettet. Man kan også ha krav på prisavslag, erstatning eller i noen tilfeller også heving av avtalen. Erstatning kan også kreves i tillegg til retting, prisavslag og hevning.

Rettshjelp ved reklamasjon

Som en del av innboforsikringen kan du normalt aktivere rettshjelpsdekningen når det oppstår en tvist etter kjøp av håndverkertjenester. Sandvika Advokatkontor har gode prosedyrer for aktivering av rettshjelpsforsikring, og kan hjelpe deg med det. Advokatutgifter opp til tvistesummen eller kr. 100 000,- kan kreves dekket av forsikringen.

TA KONTAKT MED ADVOKAT!
Har du spørsmål om reklamasjon etter kjøp av håndverkertjenester kan du ta kontakt med Sandvika Advokatkontor DA. Vi har lang og bred erfaring med saker etter håndverkertjenesteloven, og kan hjelpe deg med enhver tvist tilknyttet dette.

Ta gjerne kontakt med advokat Ole-Alexander Holmen på telefon 99253744 for en hyggelig samtale, eller send en gjerne en uforpliktende e-post oah@sandvikaadvokat.no.

Slide 992 53 744 oah@sandvikaadvokat.no Ole-Alexander Holmen Advokat MNA / Partner

Advokat Ole-Alexander Holmen har omfattende erfaring med alle typer håndverkertvister. Han bistår i alle oppdrag fra kontraktsinngåelse, forhandlinger med kontraktsmotpart og i tvister for domstolene.

    Navn*

    Epost*

    Telefon

    Din henvendelse

    Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt