Vi fakturerer våre klienter med utgangspunkt i medgått tid for oppdraget. Minste timeenhet er 15 minutter. Oppdraget inngås mellom den enkelte advokat og klient.

Vi har følgende prisintervaller:

For næringsdrivende:

  • Fra kr. 2 700 eks. mva

For privatpersoner:

  • Fra kr. 2 500 eks. mva/ kr. 3 125 inkl. mva

Alle oppdrag utføres basert på våre standardvilkår. Prisen på det enkelte oppdrag vil variere basert på rettsområde, sakens kompleksitet og omfang.

 

Som medlem av Huseiernes Landsforbund kan du ha medlemsfordeler på juridisk bistand fra vårt kontor – ta kontakt for opplysninger om dette.

Regler om god advokatskikk og opplysninger om klageordningen finnes under ”Råd og tips” på Advokatforeningens hjemmeside