Personvern

Hva er personvern?
Personvern er retten til å bestemme over personopplysninger om en selv. Med personopplysninger menes alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Med behandling av personopplysninger mener man enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Behandling av personopplysninger
Sandvika Advokatkontor DA v/ styreleder er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger. Sandvika Advokatkontor DA behandler personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og selger ikke dine personopplysninger til tredjeparter. Sandvika Advokatkontor DA behandler ikke personopplysninger uten at det foreligger et lovlig behandlingsgrunnlag og ikke utover det som er nødvendig for å oppfylle et lovlig behandlingsformål. Våre underleverandører har kun tillatelse til å behandle personopplysninger på våre vegne i henhold til databehandleravtale og i henhold til våre krav om informasjonssikkerhet og konfidensialitet. Videre har hvert enkelt advokatkontor tilknyttet Sandvika Advokatkontor DA inngått en databehandleravtale med behandlingsansvarlig IKT leverandør.

Opplysningene som blir samlet inn på våre nettsider vil kunne bli brukt til statistikk samt drift, vedlikehold og forbedring av våre nettsider.

Sandvika Advokatkontor DA har ikke ansvar for innhold eller behandling av personopplysninger på eksterne nettsider.

E-post og telefon
E-post og telefon benyttes som en del av det daglige arbeidet for å levere og gjennomføre forretningsmessige krav. Samtidig er den enkelte e-post og telefonbruker pålagt ansvar for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og minst hvert år gjennomgå og slette unødvendig innhold i epostkassen. Ved fratreden slettes epostkontoene normalt etter 3 måneder, men noen relevante e-poster vil kunne bli overført til kollegaer. Vanlig e-post er ukryptert.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i egne personopplysninger som behandles om deg. Du har også en rett til å kreve at personopplysninger om deg blir rettet dersom disse viser seg å være uriktige eller ufullstendige. Videre har du også en rett til å bli glemt, hvilket betyr at du kan kreve at personopplysninger om deg blir slettet. Med mindre det foreligger et særskilt lovgrunnlag for fortsatt behandling av personopplysningene i den enkelte advokatvirksomhet vil disse bli slettet. Det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, og et samtykke til behandling av personopplysninger kan alltid trekkes tilbake. Dette vil alltid blir angitt i oppdragsbekreftelsen fra det aktuelle advokatfirmaet.

Cookies og webanalyse
Sandvika Advokatkontor DA benytter seg av cookies, også kalt informasjonskapsler, på våre nettsider. Cookies er en datafil som lagres på enheten du surfer fra. Sandvika Advokatkontor DA bruker blant annet cookies for å analysere bruken av våre nettsider. Vi benytter oss av Google Analytics.

Ved å bruke våre nettsider samtykker du til vår bruk av cookies. Du kan imidlertid i din nettleser blokkere og slette cookies. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du kan blokkere og tillatte bruken av informasjonskapsler i din nettleser kan du lese mer på nettvett.no sine nettsider her: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/.

Google Analytics er et webanalyseverktøy som samler inn data og utarbeider statistikk slik at vi kan forbedre og utvikle våre nettsider. Alle data som blir samlet inn via Google Analytics på våre nettsider blir anonymisert før disse lagres av Google. Dersom du ønsker å reservere deg mot Google Analytics, finner du informasjon om dette her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vennligst vær oppmerksom på at ved å stenge for bruk av cookies vil du kunne oppleve at våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Våre underleverandører i forbindelse med drift av våre nettsider, webanalyse samt markedsføringstiltak er:
Google Inc.