Oppsigelse og avskjed av arbeidstaker

Som arbeidstaker kan dagen man får en oppsigelse eller avskjed fra arbeidsgiver være meget traumatisk. I en slik situasjon vil det være fordelaktig å ta kontakt med en advokat som har kompetanse på arbeidsrett og kan hjelpe deg i   prosessen. For arbeidsgivere er det veldig viktig at man følger de lovfastsatte prosedyrer, og advokatbistand kan være viktig for å gjennomføre en oppsigelse eller avskjed i henhold til reglene i arbeidsmiljøloven.

Et arbeidsforhold tar slutt når enten arbeidsgiver eller arbeidstaker leverer en skriftlig oppsigelse, eller at arbeidsgiver gir arbeidstaker avskjed. Arbeidsmiljøloven inneholder regler om hvordan en oppsigelse og avskjed skal skje (formkrav), og hva som skal til for at det skal foreligge saklig grunn fra arbeidsgivers ståsted. Disse reglene gjelder for de fleste virksomheter og arbeidstakere.

Arbeidsgiver må ha en saklig grunn for å si opp en arbeidstaker.

En saklig begrunnet oppsigelse kan for eksempel være et alvorlig brudd på arbeidsavtalen. Arbeidsgiver kan også gi oppsigelse grunnet arbeidsgivers eller virksomhetens forhold. Dette kan være knyttet til nedbemanning eller omstilling.

Oppsigelse og avskjed må enten leveres personlig til arbeidstaker eller sendes med rekommandert post. Dersom det oppstår uenighet om oppsigelsen og arbeidstaker bestrider grunnlaget for oppsigelsen, har arbeidstaker rett til å kreve arbeidsforhandlinger. Muligheten for å kreve arbeidsforhandlinger skal også opplyses om i den skriftlige oppsigelsen eller avskjeden fra arbeidsgiver . Dersom oppsigelsen eller avskjeden ikke følger arbeidsmiljølovens formkrav, er oppsigelsen ugyldig. Ved ugyldig oppsigelse gjelder ikke de fastsatte frister for søksmål. Merk at krav om forhandlinger må fremsettes innen 2 uker fra mottak av oppsigelsen eller avskjeden , og arbeidsgiver skal påse at forhandlinger blir avholdt så snart som mulig, og senest innen 2 uker etter krav om arbeidsforhandlinger er mottatt.

Ved oppsigelse kan arbeidstaker kreve å stå i stillingen i forhandlingsperioden.

I de fleste tilfeller vil vi anbefale både arbeidsgiver og arbeidstaker å ta kontakt med advokat og ha med seg en advokat i forhandlingsmøtet. Advokatene hos Sandvika Advokatkontor DA har lang og bred erfaring med å bistå både arbeidsgivere og arbeidstaker i alle arbeidsforholdets faser, og vil alltid foreta en konkret vurdering av din sak.

TA KONTAKT MED ADVOKAT

Dersom du har spørsmål knyttet til oppsigelse eller avskjed, er du velkommen til å ta kontakt med en av våre dyktige advokater i Sandvika Advokatkontor DA.

Ta gjerne kontakt med advokat Andreas Møien på telefon 970 65 404 eller e-post am@sandvikaadvokat.no.

Andreas Møien

Advokat MNA / Partner

Advokat Andreas Møien bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere gjennom en arbeidstvist. Han bistår ved oppsigelse, avskjed, nedbemanning, i forhandlinger om sluttpakker og utfører prosessoppdrag.

    Navn*

    Epost*

    Telefon

    Din henvendelse

    Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt