Nye byggeregler fra 1. mai 2021

Gjennom en forskriftsendring som trårdte i kraft fra 1. mai 2021 blir det nå lettere å sette i gang med mindre byggeprosjekter på egen eiendom. Ønsker du å bygge en terrasse eller et mindre tilbygg på egen eiendom kan du nå gjøre det uten å søke om tillatelse på forhånd fra kommunen.

Bygging av terrasse

I henhold til forskriftsendringen blir det nå mulig å bygge en terrasse på inntil 1 meters høyde med rekkverk opptil 1,2 meter uten å søke. Dette er en endring fra tidligere 0,5 meters høyde uten søknadsplikt.

Bygging av mindre tilbygg – rom til varig opphold

Du kan også bygge et mindre tilbygg på inntil 15 m2 som kan brukes til beboelse og varig opphold. Med varig opphold menes at det kan bygges rom som bad, kjøkken eller soverom, hvilket i praksis innebærer at man kan bygge et ekstra bad, soverom eller utvide kjøkken dersom man ønsker det uten søknad.

Nabovarsel?

En annen konsekvens av at tiltakene ikke er søknadspliktige er at det ikke er nødvendig med nabovarsel. På generelt grunnlag anbefaler vi likevel alle å orientere nabo som blir påvirket av tiltaket, for på den måten å unngå en eventuell etterfølgende konflikt. Hvis tiltaket kan være til skade eller ulempe for naboeiendommen, må det varsles etter reglene i naboloven.

Avstandsregler

Det er også viktig å hensynta avstandsreglene som gjelder for tiltakene. Avstanden til nabogrensen skal være minst 1 meter. Det gjelder også høydebegrensninger og tilknytningsbestemmelser for terrasser og tilbygg, samt størrelsesbegrensning også for terrasser.

Søknadsplikt og regelverk

Selv om de omtalte tiltakene nå ikke lenger blir søknadspliktige, er det viktig å huske på at man som tiltakshaver har et ansvar for et terrassen eller tilbygget utføres i henhold til det gjeldende regelverket, som plan- og bygningsloven, reguleringsplaner og annen offentligrettslig lovgivning. Som tiltakshaver er man ansvarlig for at tiltaket ikke strider mot regelverket og det er viktig å undersøke om tiltaket både er søknadspliktig og eventuelt i strid med regelverk før man iverksetter arbeidene. Dette gjelder spesielt i verneområder som strandsonen, hvor det i utgangspunktet gjelder et byggeforbud.

Meldeplikt til kommunen

Til tross for at tiltaket ikke er søknadspliktig, har man plikt til å melde inn tiltak til kommunen etter at tiltaket er ferdigstilt. På den måten kan kommunen oppdatere kart- og matrikkeldata. Fristen for å melde fra til kommunen om tiltaket er 4 uker fra tiltaket er ferdigstilt.

Dersom du har spørsmål til de nye byggereglene eller lurer på om ditt tiltak er innenfor regelverket, kan du ta kontakt med en av advokatene i Sandvika Advokatkontor DA. Vi har lang og omfattende erfaring med saker etter plan- og bygningsregelverket.

TA KONTAKT MED ADVOKAT

Dersom du har spørsmål knyttet til plan- og bygningsrett, byggearbeider, tiltak på egen eiendom eller andre eiendomsrelaterte spørsmål er du velkommen til å ta kontakt en av våre dyktige advokater i Sandvika Advokatkontor DA.

Ta gjerne kontakt med advokat Andreas Møien på telefon 970 65 404 eller e-post am@sandvikaadvokat.no.

Slide 970 65 404 am@sandvikaadvokat.no Andreas Møien Advokat MNA / Partner

Advokat Andreas Møien bistår både utbyggere, entreprenører og privatpersoner i alle faser av et byggeprosjekt/tiltak.  Advokat Møien har lang og omfattende erfaring med regelverket i plan- og bygningsloven og kan bistå med alt fra klage på avslag i byggesak, dispensasjonssøknader og andre forhold hvor du som tiltakshaver er i behov av juridisk bistand.

Ta kontakt på telefon 970 65 404 eller e-post am@sandvikaadvokat.no.

selskapsrett sandvika advokat

    Navn*

    Epost*

    Telefon

    Din henvendelse

    Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt