Ny åpenhetslov

Den nye åpenhetsloven som trer i kraft 1- juli 2022 har vært en fanesak for KRF og barne- og familiedepartementet. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og sikre allmennheten tilgang til informasjon.

 

Loven stiller krav til hvordan større virksomheter skal arbeide for å ivareta menneskerettigheter og arbeidsforhold i egen virksomhet, leverandørkjede og hos forretningspartnere. Den pålegger virksomhetene å blant annet gjennomføre aktsomhetsvurderinger og informere forbrukere.

Det er 3 grunnleggende plikter:
1. Utføre en vurdering av forhold til menneskerettigheter og arbeidsforhold i egen forretning og verdikjede;
2. Publisere de vurderinger som er gjort;
3. Besvare konkrete henvendelser/spørsmål om aktsomhetsvurderingene;

Målet er at «større» virksomheter (ref Regnskapsloven) skal rapportere offentlig på de nevnte områder. Med «større virksomheter» menes to av tre vilkår må oppfylles:
• Salgsinntekt > 70 mill NOK,
• balanse > 35 mill NOK,
• Antall ansatte > 50 heltidsansatte.
(Kriteriene her korresponderer med kravene i Regnskapslovens §3-3a.)

Det omfatter også utenlandsk morselskap med datterselskap i Norge.
Forbrukertilsynet(ForT) skal følge opp mht veiledning og sanksjoner (Det vil kreve betydelig opprustning, og ForT har ved nyttårstider ute stillingsannonser for videre oppfølging.)

Regjeringen har invitert til arrangement om åpenhetsloven – Invitasjon.

TA KONTAKT MED ADVOKAT

Ta gjerne kontakt med advokat Anders Venemyr på e-post av@sandvikaadvokat.no eller telefon 902 07 755 ved spørsmål om åpenhetsloven.

Vi er her for deg!

Slide 90 20 77 55 av@sandvikaadvokat.no Anders Venemyr Advokat MNA / Partner

Advokat Anders Venemyr har lang og omfattende erfaring med anti-korrupsjon, compliance og arbeidsrett. Han har løpende oppdrag for en rekke bedrifter som søker hans bistand ifm håndtering av compliance, anti-korrupsjon og arbeidsrettslige problemstillinger.

    Navn*

    Epost*

    Telefon

    Din henvendelse

    Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt