Nedbemanning i nedgangstider

I økonomiske nedgangstider vil bedrifter kunne ha behov for å nedbemanne og redusere antall ansatte. I en slik situasjon er det viktig for både arbeidsgiver og arbeidstaker å være klar over sine rettigheter og plikter, slik at prosessen blir så ryddig som mulig.

Som arbeidsgiver er det i en oppsigelsesprosess viktig å huske at man har et meget strengt regelverk å forholde seg til. Dette er viktig både med tanke på utvelgelse av de ansatte som skal nedbemannes og de formelle prosedyrer ved selve oppsigelsen. Arbeidsgiver har et ansvar for å ivareta de ansatte, og det er viktig å informere arbeidstakerne og deres representanter så tidlig i prosessen som mulig.

Dersom det er nødvendig med oppsigelser er det i utgangspunktet arbeidsgiver som avgjør hvem som skal sies opp på bakgrunn av gitte kriterier. Alle oppsigelsesprosesser må følge oppsigelsesreglene i arbeidsmiljøloven. Drøftelsesmøte må avholdes så tidlig som mulig med arbeidstaker, og de tillitsvalgte må involveres dersom det er snakk om masseoppsigelser.

De formelle kravene etter arbeidsmiljøloven må følges. I en slik prosess kan det være lurt å la seg bistå av en advokat, slik at den formelle prosessen blir riktig utført. En korrekt prosess er ingen garanti for at arbeidstaker ikke bestrider oppsigelsen, men arbeidsgiver stiller likevel sterkere dersom prosedyrene i arbeidsmiljøloven er fulgt.

Det kan i en nedbemanningsprosess være aktuelt for arbeidsgiver å tilby sluttpakker. Disse avtalene bør behandles individuelt, og det er viktig å gå korrekt frem for at sluttpakketilbudet skal ha de beste forutsetninger for å aksepteres av de arbeidstakere som tilbys dette. Både arbeidsgiver og arbeidstaker bør la seg bistå av advokat i en slik prosess, slik at avtalen blir best mulig for begge parter og korrekt gjennomført.

TA KONTAKT MED ADVOKAT

Dersom du har spørsmål knyttet til nedbemanning, oppsigelse eller sluttpakke, er du velkommen til å ta kontakt en av våre dyktige advokater i Sandvika Advokatkontor DA.

Ta gjerne kontakt med advokat Andreas Møien på telefon 970 65 404 eller e-post am@sandvikaadvokat.no.

Slide 970 65 404 am@sandvikaadvokat.no Andreas Møien Advokat MNA / Partner

Advokat Andreas Møien bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere med forhandlinger, tvisteløsning og rettslige prosesser.  Advokat Møien skrev masteroppgave innen arbeidsrett, og har erfaring fra både arbeidsrettslige prosesser og nedbemanningsprosesser i små og mellomstore bedrifter.

Ta kontakt på telefon 970 65 404 eller e-post am@sandvikaadvokat.no.

selskapsrett sandvika advokat

    Navn*

    Epost*

    Telefon

    Din henvendelse

    Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt