Næringslivsfrokost om skjerpede krav til håndtering av varsling

Fra 1. januar 2020 har arbeidsmiljøloven fått skjerpede krav til håndtering av varsling fra arbeidstakere. Sandvika Advokatkontor DA vil i samarbeid med Bærum Næringsråd holde næringslivsfrokost om temaet den 30. januar 2020 kl 08.00 på Thon Hotell Sandvika.

Arbeidsgivere får en større plikt til å ha tydeligere og bedre rutiner for oppfølginger av varslinger. Dette gjelder både mht hva det kan varsles om, men særlig med hensyn til oppfølging i tide.

Gjennomgangen fra advokat Anders Venemyr fra Sandvika Advokatkontor vil vise hvordan dette blir gjennomført i loven, og hvordan små og mellomstore virksomheter enklest kan gjennomføre endringer i egne rutiner og håndtering av slike saker.

En del sentrale begreper vil bli forklart ut i fra en praktisk og erfaringsbasert synsvinkel.

Eksempelvis:

Hva er kritikkverdige forhold i virksomheten?
Er trakassering omfattet av varslingsreglene?

Er du og din bedrift interessert i de nye reglene for varsling? Meld deg på her!

Næringslivsfrokosten er gratis for medlemmer av Bærum Næringsråd.

Slide 90 20 77 55 av@sandvikaadvokat.no Anders Venemyr Advokat MNA / Partner

Advokat Anders Venemyr har lang og omfattende erfaring med varslingssaker. Han har løpende varslings- og granskningsoppdrag for en rekke oppdragsgivere, samt en egen varslingstjeneste for bedrifter.

    Navn*

    Epost*

    Telefon

    Din henvendelse

    Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt