ArbeidslivVarsling

Næringslivsfrokost om varsling

Næringslivsfrokost om skjerpede krav til håndtering av varsling

Fra 1. januar 2020 har arbeidsmiljøloven fått skjerpede krav til håndtering av varsling fra arbeidstakere. Sandvika Advokatkontor DA vil i samarbeid med Bærum Næringsråd holde næringslivsfrokost om temaet den 30. januar 2020 kl 08.00 på Thon Hotell Sandvika.

Arbeidsgivere får en større plikt til å ha tydeligere og bedre rutiner for oppfølginger av varslinger. Dette gjelder både mht hva det kan varsles om, men særlig med hensyn til oppfølging i tide.

Gjennomgangen fra advokat Anders Venemyr fra Sandvika Advokatkontor vil vise hvordan dette blir gjennomført i loven, og hvordan små og mellomstore virksomheter enklest kan gjennomføre endringer i egne rutiner og håndtering av slike saker.

En del sentrale begreper vil bli forklart ut i fra en praktisk og erfaringsbasert synsvinkel.

Eksempelvis:

Hva er kritikkverdige forhold i virksomheten?
Er trakassering omfattet av varslingsreglene?

Er du og din bedrift interessert i de nye reglene for varsling? Meld deg på her!

Næringslivsfrokosten er gratis for medlemmer av Bærum Næringsråd.

Advokat Anders Venemyr har lang og omfattende erfaring med varslingssaker. Han har løpende varslings- og granskningsoppdrag for en rekke oppdragsgivere, samt en egen varslingstjeneste for bedrifter.

Navn*

Epost*

Telefon

Din henvendelse

Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt