Næringsleie – utleiers krav på  leie ved stengning pga korona

Vi mottar mange henvendelser knyttet til leieavtaler hvor næringsdrivende ikke får benytte sine leide lokaler på grunn av koronaviruset. Dette gjelder spesielt frisører, fysioterapeuter, skjønnhetssalonger, massører, tannlegekontorer, utelivs- og restaurantbransjen samt kiropraktorer og fysioterapeuter. Hvilke krav har du som leietaker?

Det rettslige utgangspunktet er at avtalen mellom utleier og leietaker gjelder. Avtalen mellom partene må følgelig tolkes. I tillegg til avtalen har husleieloven en bestemmelse i § 2-17 som innebærer at lovens bestemmelser om mangler, og herunder prisavslag, erstatning eller heving, gjelder tilsvarende dersom den avtalte bruk av lokalet ikke kan gjennomføres på grunn av bestemmelser i lovgivningen eller offentlig vedtak i medhold av lov.

Dersom leiekontrakten inneholder en henvisning til at husleieloven § 2-17 gjelder i leieforholdet, kan det i forbindelse med restriksjoner for utøvelse av enkelte yrker innebære en mangel som gir grunnlag for prisavslag, erstatning eller heving at man som næringsdrivende ikke får utøvet virksomheten sin.

Hvorvidt du som leietaker har krav på avslag i leien grunnet koronaviruset, vil bero på en tolkning av den konkrete avtalen som er inngått med utleier. Det kan lønne seg å la en advokat gjennomgå leiekontrakten og vurdere hvorvidt det foreligger grunnlag for avslag i leien.

TA KONTAKT MED ADVOKAT!

Sandvika Advokatkontor Da bistår både utleiere og leietaker i næringsforhold i alle faser av leieforholdet fra kontraktsinngåelse til avslutning og eventuell tvist. Sandvika Advokatkontor DA sine advokater har lang og bred erfaring med fast eiendom generelt og husleietvister spesielt.

Ta gjerne kontakt med advokat Andreas Møien på e-post am@sandvikaadvokat.no eller telefon 970 65 404.

Slide 970 65 404 am@sandvikaadvokat.no Andreas Møien Advokat MNA / Partner

Advokat og partner Andreas Møien har lang og omfattende erfaring med saker innen fast eiendom og hus- og næringsleie. Han bistår både utleiere og leietakere i tvister, og han har bred erfaring med forhandlinger i saker om leieforhold.

    Navn*

    Epost*

    Telefon

    Din henvendelse

    Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt