Familie, arv og skifterett

Næringsdrivende og gift?

Næringsdrivende og gift?

Som næringsdrivende er det viktig å ha trygge og forutsigbare rammer å arbeide ut fra. Ikke alle tenker over at ekteskapslovens regler også gjelder verdier som ligger i et foretak. Hovedregelen er at alle verdier som er bygget opp under ekteskapet skal fordeles likt ved ekteskapets opphør. Hvordan vil en slik deling påvirke din privatøkonomi og grunnlaget for videre drift? 

Erfaringsvis oppstår det også tvister knyttet til verdsettelse. Særlig for ikke-børsnoterte aksjer må det gjøres en helt konkret vurdering av antatt markedsverdi av aksjene. I tillegg må det vurderes om det skal gjøres fradrag for «good will» som er personavhengig eller latent skatt ved et fremtidig salg.


Skjevdelingskrav kan være særlig problematiske. For alle næringsdrivende er det fornuftig å opprette ektepakt.


TA KONTAKT MED ADVOKAT I DAG

Vi i Sandvika Advokatkontor har solid erfaring med alle typer skifteoppgjør. Vi hjelper også ektefeller som ønsker å planlegge økonomien. Husk at det som regel vil lønne seg å søke råd i en tidlig fase.


Ta kontakt med advokat Siri Besikiotis Horn på telefon 93 63 71 41 i dag for en hyggelig samtale eller send en uforpliktende e-post til sh@sandvikaadvokat.no.

Vi er her for deg!

Advokat Siri Horn har lang og bred erfaring med rådgivning og tvisteløsning tilknyttet familie-, arv- og skiftesaker. Hun bistår både med planlegging av formuesfordeling ved ekteskapsinngåelse, og når tvist mellom ektefeller har oppstått i forbindelse med samlivsbrudd. Advokat Horn har ført en rekke saker for tingrett og lagmannsrett.

Bilde av hender

Navn*

Epost*

Telefon

Din henvendelse

Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt

Leave a Reply