Næringsdrivende og gift?

Da bør du vurdere ektepakt, for som næringsdrivende er det viktig å ha trygge og forutsigbare rammer å arbeide ut fra. Ikke alle tenker over at ekteskapslovens regler også gjelder verdier som ligger i et foretak. Hovedregelen er at alle verdier bygget opp under ekteskapet skal deles likt ved ekteskapets slutt. Hvordan vil en slik deling påvirke din privatøkonomi og grunnlaget for videre drift? 

Har du bygget opp et selskap som har stor verdi og sitter med eierskapet, kan det være lurt å skrive ektepakt. Uten ektepakt vil din ektefelle kunne kreve halvparten av verdien, og det samme gjelder om din ektefelle dør. Da vil arvingene kunne kreve at selskapet regnes med i delingsgrunnlaget.

Noen ganger har selskapet en så stor verdi at den som er eier ikke har råd til å betale ut ektefellen. Man kan da stå i en situasjon hvor man taper selskapet.

Erfaringsvis oppstår det dessuten tvister knyttet til verdsettelsen av selskapet, som kan være ressurskrevende. Særlig for ikke-børsnoterte aksjer må det gjøres en helt konkret vurdering av antatt markedsverdi av aksjene. Det gjøres gjerne av en revisor. I tillegg må det vurderes om det skal gjøres fradrag for «good will» som er personavhengig eller latent skatt ved et fremtidig salg.

Driver du et enkeltpersonforetak, regnes alle verdiene i næringen som dine personlige. Da er selve verdsettelsen ikke så krevende, men det kan være store verdier om må deles.

Skjevdelingskrav kan være særlig problematiske.  Selv om du hadde opprettet selskapet før du giftet deg, kan det bli vanskelig å skille ut hva av verdien som er et resultat av kun eierskapet, og hva skyldes din innsats under ekteskapet. Usikkerhet vil gå ut utover skjevdelingsmuligheten. Er det avtalt særeie står du sterkere, da er det ingen tvil om du skal beholde selskapet udelt. For alle næringsdrivende er det fornuftig å opprette ektepakt og det kan være lurt å tenke på det før eventyret virkelig er i gang.


TA KONTAKT MED ADVOKAT I DAG

Vi i Sandvika Advokatkontor har solid erfaring med alle typer skifteoppgjør. Vi hjelper også ektefeller som ønsker å planlegge økonomien. Husk at det som regel vil lønne seg å søke råd i en tidlig fase.


Ta kontakt med advokat Siri Besikiotis Horn på telefon 93 63 71 41 i dag for en hyggelig samtale eller send en uforpliktende e-post til sh@sandvikaadvokat.no.

Vi er her for deg!

Slide 936 37 141 sh@sandvikaadvokat.no Siri Horn Advokat MNA / Partner

Advokat Siri Horn har lang og bred erfaring med rådgivning og tvisteløsning tilknyttet familie-, arv- og skiftesaker. Hun bistår både med planlegging av formuesfordeling ved ekteskapsinngåelse, og når tvist mellom ektefeller har oppstått i forbindelse med samlivsbrudd. Advokat Horn har ført en rekke saker for tingrett og lagmannsrett.

Siri er i tillegg til advokat sertifisert mekler og kan tilby mekling i skiftesaker som et alternativ til rettslig prosess.

Bilde av hender

    Navn*

    Epost*

    Telefon

    Din henvendelse

    Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt