Nå må bortfester passe på!

Ekstraordinær reguleringsadgang bortfaller ved nyttår!

Ved lovvedtak 19/6-2015, nr 63 vedtok Stortinget endringer i tomtefesteloven.

En av endringene gikk ut på at bortfester/grunneier til bolig eller fritidstomt, ved utløpet av ordinær kontraktsperiode, skulle ha anledning til å oppregulere festeavgiften til et såkalt «engangsløft» før kontrakten ble forlenget eller innløst. Engangsløftet innebærer at grunneier nå kan oppregulere festeavgiften til 2% av råtomtverdi med utgangspunkt i eksisterende bebyggelse når kontrakten utløper eller hvor den innløses i løpet av siste 10 år av sin kontraktsperiode.

På grunn av en prisreguleringsbestemmelse i tomtefesteloven kan grunneier likevel ikke kreve inn høyere avgift enn kr 12242,31 pr dekar som tilsvarer «indeksregulert høgstebeløp» pr november 2017, jf tomtefesteloven § 15(4).

I forbindelse med innføring av ovennevnte regel om rett til «engangsløft» ved forlengelse av festekontrakt, innførte Stortinget også en tilsvarende tidsbegrenset rett for kontrakter som allerede var blitt forlenget under gjeldende lov. De grunneiere som har allerede har forlenget festekontrakter til bolig eller fritidstomter i medhold av tomtefesteloven §33 i perioden fra 1/1-2002 til 1/7-2015 vil etter dette ha rett til å kreve regulering til samme engangsløft frem til 1/1-2018.

For de som oversitter fristen for å kreve regulering (31/12-2017) vil det gå 30 år før tilsvarende regulering neste gang kan skje.

Har du spørsmål til tomtefeste, oppregulering av festeavgift og engangsløftet, kan du ta kontakt med Sandvika Advokatkontor DA. Vi er eksperter på tomtefeste og festeforhold, og kan hjelpe deg med enhver tvist innen fast eiendom.

Ta gjerne kontakt med advokat Kjetil Garder på  e-post kg@sandvikaadvokat.no for spørsmål knyttet til tomtefeste, oppregulering av festeavgift og engangsløftet. Vi er her for deg!

Slide 92 82 69 86 kg@sandvikaadvokat.no Kjetil Christer Garder Advokat MNA / Partner

Advokat Kjetil Garder er advokat og partner ved Sandvika Advokatkontor DA og har omfattende erfaring med tomtefeste og festeforhold. Han bistår både bortfester og fester i alle spørsmål knyttet til festeforhold.

    Navn*

    Epost*

    Telefon

    Din henvendelse

    Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt