Mistet førerkortet?

Har du kjørt for fort eller på annen måte brutt veitrafikkloven? Ta kontakt med Sandvika Advokatkontor DA for en vurdering av din sak!

Mange opplever å bli stoppet av politiet når man kjører bil. Kanskje gikk det litt for fort hjem fra hytten eller på vei til barnehagen for å hente de unge lovende? Det finnes enkelte momenter som kan bidra til reduksjon eller fritak for inndragning av førerretten til motorkjøretøy. Førerkortbeslag er meget inngripende for den det gjelder, og det kan være verd å få en vurdering av din sak før retten tar stilling til førerkortbeslaget.

Det er imidlertid ikke bare brudd på fartsgrense som kan føre til førerkortbeslag. Også ulovlig kjøring med tilhenger, brudd på skiltbestemmelser, vikeplikt og bruk av mobiltelefon kan få konsekvenser for førerretten. I Norge har man etablert et prikkbelastningssystem som medfører at brudd på veitrafikkloven medfører prikkbelastning. Antall prikker avhenger av alvorlighetsgraden på forseelsen.

Kjøring i alkoholpåvirket tilstand vil normalt medføre tap av førerkortet. Det kan imidlertid foreligge forhold som medfører reduksjon enten i tiden inndragningen av førerkortet skal fastsettes til eller boten som medfølger slikt tap.

For yrkessjåfører oppstiller rettspraksis et skjerpet aktsomhetskrav, selv om det å miste lappen for en yrkessjåfør kan medføre at vedkommende også mister jobben. For en konkret vurdering av din sak kan du kontakte oss.

TA KONTAKT MED ADVOKAT

Sandvika Advokatkontor DA bistår privatpersoner, næringsdrivende og yrkessjåfører som har mistet førerkortet og fått sperrefrist på førerretten. Vi kan vurdere din sak etter konkret forespørsel. Husk at det er viktig å søke råd i god tid før et eventuelt rettsmøte skal finne sted, slik at både du og advokaten får tid nok til å vurdere strategi.

Ta gjerne kontakt med advokat Andreas Møien på e-post am@sandvikaadvokat.no.

Vi er her for deg!

Slide 970 65 404 am@sandvikaadvokat.no Andreas Møien Advokat MNA / Partner

Advokat Andreas Møien har erfaring med bistand overfor privatpersoner, næringsdrivende og yrkessjåfører som har mistet førerkortet. Advokat Møien kan gi en konkret vurdering av din sak.

arbeidsliv sandvika

    Navn*

    Epost*

    Telefon

    Din henvendelse

    Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt