Misfornøyd med boligkjøperforsikring?

Mange boligkjøpere velger å tegne boligkjøperforsikring i Help Forsikring AS, Qudos eller Legal24. Trenger du, selv om du har tegnet forsikring, å bruke selskapets advokater? Visste du at du har fritt advokatvalg?

I Norge er det fritt advokatvalg, og selv om du har tegnet boligkjøperforsikring hos en spesifikk boligkjøperforsikrer, trenger du ikke å la deg bistå av selskapets egne advokater.

Boligkjøperforsikringen skal dekke kostnader til advokat og andre tjenester (takstmenn etc.) dersom det oppstår tvist etter overtakelse av boligen du har kjøpt. Dette er i prinsippet en god forsikring, men vår erfaring er at hensynet til forsikringstakers beste ikke alltid står i hovedfokus når tvisten oppstår. Når du som boligkjøper har tegnet boligkjøperforsikringen hos Help Forsikring, Qudos eller Legal24, er det samme organisasjon som selger forsikringen til deg og tar stilling til hvorvidt man som kjøper har en sak eller ikke. Dette har etter vår oppfatning flere problematiske sider ved seg, som potensielt kan gi seg utslag i mindre grundig behandling av din sak.

Dersom du er misfornøyd med bistanden eller advokaten hos boligkjøperforsikringselskapet, har du to alternativer. For det første kan du, i stedet for å bruke boligkjøperforsikringen, benytte rettshjelpsdekningen via innboforsikringen. Denne dekker normalt utgifter til juridisk bistand med inntil kr 100 000,-. Det andre alternativet er å gi beskjed til boligkjøperforsikringsselskapet om at du ønsker advokatbytte. Du kan selv velge den advokaten du ønsker skal ta saken din, og boligkjøperforsikringsselskapet skal da dekke nødvendige og rimelige kostnader i henhold til sine vilkår.

Har du spørsmål til boligkjøperforsikring, bistand i forbindelse med kjøp og salg av fast eiendom eller andre spørsmål knyttet til en sak, kan du ta kontakt med Sandvika Advokatkontor DA. Vi er eksperter på boligsaker, og kan hjelpe deg med enhver tvist innen fast eiendom. Vi har omfattende erfaring med rettslige prosesser når mangler ved bolig oppstår, og gode rutiner for dekning av utgifter gjennom forsikringsselskap.

Ta gjerne kontakt med advokat Andreas Møien på telefon 970 65 404 eller e-post am@sandvikaadvokat.no for spørsmål om boligkjøperforsikring, forsikringsdekning og fast eiendom.

Slide 970 65 404 am@sandvikaadvokat.no Andreas Møien Advokat MNA / Partner

Advokat Andreas Møien har omfattende erfaring med saker knyttet til eiendom, og spesielt saker knyttet til avhendingsloven. Advokat Møien kan hjelpe deg fra du oppdager mangelen og frem til avsluttet rettslig prosess.

    Navn*

    Epost*

    Telefon

    Din henvendelse

    Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt