Mekling i nabosaker

Høye tujahekker, kapping av trær, uklare grenser og veirett til besvær. Lite vekker så mye harme som nabosaker. Men det blir fort ubehagelig å være i konflikt med den man bor ved siden av. Under vanlig rettergang kan konfliktnivået eskalere voldsomt. Ønsker du å løse uenigheten med naboen, og fortsatt beholde en grei relasjon, hvorfor ikke forsøke mekling som alternativ tvisteløsning?

Mekling er assisterte forhandlinger. Partene får hjelp av en nøytral og profesjonell mekler til å finne frem til god løsning. Ved å ta utgangspunkt i partenes interesser, og å lytte til hverandre fremfor å sable hverandre ned med spissede argumenter, kan man komme frem til helt nye løsninger. I nabosaker kan partene ha noe annet de kan dra nytte på sammen og legge det inn i en totalpakke? Ved å tenke utenfor boksen kan naboene få langt bedre resultat for begge enn om man ber en dommer avgjøre saken.

Mange naboforhold ender i retten, enten i alminnelige domstoler eller i jordskifteretten. Nabosaker er godt egnet for mekling, og ofte ender saken i et forlik under rettsmekling. Men det er gode grunner til å mekle på et langt tidligere stadium.

Ta heller tak i problemet med en gang gjennom mekling, da hindrer du at konflikten eskalerer og slipper ubehaget hver gang du går ut døra. Det er slitsomt og ressurskrevende å ha en nabosak gående.

De fleste har forsikring med rettshjelpsdekning gjennom innbo- eller husforsikring. Mekling vil og være dekket under en slik forsikring. Blir dere ikke enige ved meklingen, slipper dere forliksrådsbehandling hvis dere bruker sertifisert mekler som fører en protokoll. Du vil ha en dypere innsikt i saken og færre overraskelser når du skal i retten.

Lurer du på om mekling kan være et godt alternativ? Sandvika Advokatkontor har sertifisert mekler som har spesialkompetanse i eiendomrett og konflikthåndtering. Ta gjerne kontakt med advokat Siri Besikiotis Horn på e-post sh@sandvikaadvokat.no.


Vi er her for deg!

Slide 936 37 141 sh@sandvikaadvokat.no Siri Horn Advokat MNA / Partner

Advokat Siri Horn er sertifisert mekler med spesialkompentanse innen konflikthåndtering. Hun har og lang og bred erfaring med eiendomsrett og nabosaker. Hun bistår med mekling i saker som gjelder eiendom.

    Navn*

    Epost*

    Telefon

    Din henvendelse

    Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt