Mekling av arveoppgjør

Fordeling av arv gjør noe med oss. Svært mange arveoppgjør ender i retten. For oss som arbeider mye med arvetvister ser vi at det er noen klassiske problemstillinger som går igjen. Ofte er det gode grunner til at arvingene er uenige og langt fra klart hvem som vil vinne en rettsak. Det er ikke alltid et spørsmål om rett og galt, men et spørsmål om perspektiv. Mekling kan være et mye bedre alternativ enn å pløye en sak gjennom rettsapparatet.

Fra uenighet er veien til fullt tillitsbrudd kort, og det ene drar det andre med seg. Arvinger som til å starte med ønsket et fredelig oppgjør er plutselig innstilt på å forbruke arven på full rettsak. Når man først er i gang er det svært mange punkter man kan tvistes om.  Men det er sjelden arvingene oppnår det de egentlig ønsker, den knusende dommen, beklagelsen eller innrømmelsen.

Forfatter av «Den jævla arven», Olav Brekke Mathiesen, fikk Norstat til å utføre en undersøkelse om Arv og konflikt 2019. Denne viste at 31% av de spurte har mistet kontakt med familiemedlemmer etter arveoppgjør. Det er grunn til å spørre om arvesaker burde vært løst på en bedre måte.

Mekling er en alternativ måte å løse tvister på. Gjennom assisterte forhandlinger får arvingene profesjonell hjelp av mekler til å finne frem til gode løsninger. Fremfor å kjempe mot hverandre med spissede argumenter og bevis, fokuserer mekling på å lytte til hverandre, utforske felles interessert og finne omforente løsninger. Partene kan ha fortrolige samtaler med mekler og lufte ut tanker som kanskje ikke er egnet for å dempe konflikten.

Mekling brukes ofte rett for hovedforhandling, men mye av skaden har da allerede skjedd. Relasjoner er uopprettelig skadet, tilliten er på bunn og partene har brukt betydelig av arven på prosessen. Det er mye bedre å komme til meklingsbordet tidlig etter at uenighetene oppstår og før saken blåses ut av proporsjoner. Løses ikke saken gjennom mekling, kan partene likevel ha ryddet av veien noen misoppfatninger og oppnådd delvis enighet knyttet til enkeltposter. Partene har trolig oppnådd en dypere forståelse for tvisten enn ved alminnelige saksforberedelser.

Lurer du på om mekling kan være et godt alternativ i din arvesak? Sandvika Advokatkontor har sertifisert mekler som har spesialkompetanse i arv og konflikthåndtering. Ta kontakt i dag med advokat Siri Besikiotis Horn på e-post sh@sandvikaadvokat.no..

Vi er her for deg!

Slide 936 37 141 sh@sandvikaadvokat.no Siri Horn Advokat MNA / Partner

Advokat Siri Horn er sertifisert mekler med spesialkompentanse innen konflikthåndtering. Hun har og lang og bred erfaring med arv- og skifterett. Hun bistår arvinger med mekling av tvister som oppstår når arven skal fordeles.

    Navn*

    Epost*

    Telefon

    Din henvendelse

    Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt