Frode Jørgensen

Advokat Frode Jørgensen er ansatt advokat ved Sandvika Advokatkontor DA. AdvokatJørgensen har spesiell ekspertise på saker etter plan- og bygningsloven etter 22 år som leder av planjuridisk avdeling i Bærum kommune.

Advokat Jørgensen er gjennom sin erfaring en av Norges fremste eksperter på behandling av byggesaker, reguleringsplaner og kommunalt regelverk i forbindelse med plan- og bygningsloven.  Han bistår både privatpersoner og næringsdrivende i avanserte saker etter plan- og bygningsloven, samt oreigningslova der denne gjelder i private forhold.

Advokat Jørgensen arbeider førøvrig med saker om fast eiendom og annen forvaltningsrett.

Kontakt oss  Medarbeidere

Jeg bistår med:

 • Plan- og bygningsrett
 • Klagebehandling i forbindelse med byggesaker
 • Naboklager
 • Bruk av rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler
 • Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan
 • Vurdering av kommunens og fylkesmannens saksbehandling
 • Klager til forvaltningen
 • Saker ifm refusjon og kostnadsfordeling ved vei- og ledningsanlegg
Lurer du på noe? Kontakt meg!

Yrkeserfaring

 • 2017 – d.d. Advokat ved Sandvika Advokatkontor DA
 • 2012- 2017 Advokatfullmektig ved Sandvika Advokatkontor DA
 • 1990-2012 Tjenesteleder for planjuridisk enhet, Bærum kommune
 • 1983-1995 Leder for Bærum kommunes arbeidsgruppe for refusjonssaker
 • 1979-1990 Ansatt i Bærum kommune, Reguleringsvesent som spesialrådgiver
 • 1978-1979 Fylkesmannen i Oslo og Akershus, juridisk konsulent
 • 1975 høst. Bærum kommune, Byggesak som juridisk sekretær

Utdannelse

 • 1975 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
17. oktober 2018 in Bygg og entreprise, Fast eiendom

Skjeggkre – endrede vilkår hos Protector Forsikring ASA

Skjeggkre har de siste årene i stadig større utstrekning blitt gjenstand for mangelsvurdering i anledning boligkjøp. Skjeggkre blir av fagpersoner omtalt som et i utgangspunktet et relativt ufarlig insekt som…

Read More
3. januar 2018 in Fast eiendom

Ny eierseksjonslov

Ny eierseksjonslov 1. januar 2018 ble ny lov om eierseksjoner satt i kraft. Den nye loven innfører en rekke endringer for deg som eier leilighet i blokk, rekkehus eller flermannsbolig.... Read More
16. desember 2017 in Fast eiendom

Nå må bortfester passe på!

Nå må bortfester passe på! Ekstraordinær reguleringsadgang bortfaller ved nyttår! Ved lovvedtak 19/6-2015, nr 63 vedtok Stortinget endringer i tomtefesteloven. En av endringene gikk ut på at bortfester/grunneier til bolig... Read More
28. november 2016 in Fast eiendom, Generell juss, Tvisteløsning, mekling og prosedyre

Misfornøyd med boligkjøperforsikring?

Misfornøyd med boligkjøperforsikring? Mange boligkjøpere velger å tegne boligkjøperforsikring i Help Forsikring AS, Qudos eller Legal24. Trenger du, selv om du har tegnet forsikring, å bruke selskapets advokater? Visste du... Read More