Slide Carl-Fredrik Setsaas Advokat / Partner cfs@sandvikaadvokat.no

Carl-Fredrik Setsaas

Advokat Carl-Fredrik Setsaas er partner i Sandvika Advokatkontor DA.

Setsaas har erfaring som advokat fra flere advokatfirmaer og offentlig myndighetsutøvelse fra Oslo kommune. Han har særskilt kompetanse og erfaring med grunnerverv og ekspropriasjon, hvor han representerer private grunneiere som blir utsatt for statlig ekspropriasjon (Statens vegvesen, Bane Nor, Nye Veier og kommuner) samt private utbyggere. For øvrig har han bred arbeidserfaring, blant annet innen rettsområdene fast eiendom, familie-, arv- og skifterett, kontraktsrett, erstatning og trygderett. Hans advokatpraksis omfatter både rådgivning, utenrettslige forhandlinger og prosedyre.

Kontakt oss  Medarbeidere

Jeg bistår med:

 • Fast eiendom, ekspropriasjon og grunnerverv, jordskifte
 • Samboeravtaler, ektepakter, skifteoppgjør
 • Fremtidsfullmakter, testamenter og skifte av dødsbo
 • Kontraktsrett, avtaletolkning, utarbeide avtaler
 • Klagesaker til NAV og anke til Trygderetten
 • Rådgivning, utenrettslig forhandlinger og prosedyre

 

Lurer du på noe? Kontakt meg!

Yrkeserfaring

 • 2021: Advokat/partner i Sandvika Advokatkontor DA

 • 2017 – 2020: Advokat i Advokatfirma Vale & Co

 • 2009 – 2017: Advokat i Advokatfirmaet Salomon-Johansen AS

 • 2006 – 2009: Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Setsaas & Co / Setsaas Eiendom og Finans AS

 • 2002 – 2006: Næringsetaten, Oslo kommune

Utdannelse

 • Cand. jur, Universitetet i Oslo, 2002

 • Advokatbevilling 2010