Mangel ved båt – prisavslag, erstatning eller heving?

Våren er tiden hvor mange kjøper og selger båter. Man gleder seg til en ny sesong med ny båt, men det er ikke alltid nyervervelsen står til forventningene. Hva gjør man dersom man oppdager mangler ved båten?

Kontrakt er viktig

Når man kjøper en båt, bør man inngå en skriftlig kontrakt. Det finnes flere standarder som man kan laste ned fra internett som langt på vei er objektive og gode standardkontrakter som ivaretar både kjøper og selger. Kjøper du båt fra båtforhandler er det viktig at du leser gjennom kontrakten nøye slik at alle formaliteter er på plass.

Forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven?

Ved kjøp av båt mellom privatpersoner gjelder kjøpsloven i tillegg til den kontrakten som inngås. Dette skjer ofte gjennom markedsplasser som finn.no. Ved kjøp fra båtforhandler, typisk et båtsenter eller andre forhandlere, gjelder forbrukerkjøpsloven. Dette gjelder uavhengig av om du kjøper en ny båt eller en brukt båt. Det er viktig å huske på lovvalget, siden det er forskjell på hvor gode rettigheter kjøper har etter lovene.

Mangel ved båten

Hva som utgjør en mangel etter kjøp av båt kan være så mangt, og det vil bero på en konkret helhetsvurdering av den påståtte manglen, hva som er avtalt og hva kjøper kan forvente ut fra opplysninger, kontrakt, tilstand ved besiktigelse og prisen.

For at det skal foreligge en mangel ved båten, må det være et avvik mellom båtens tilstand og det som er avtalt mellom kjøper og selger. Det kan også foreligge mangel dersom selger har misligholdt sin opplysningsplikt eller har gitt uriktige opplysninger. Typisk kan dette være at motoren har hatt et havari og er forsøkt reparert, men at den ikke fungerer optimalt. Hvis det ikke opplyses om det, vil det kunne foreligge en mangel hvis motoren skjærer seg. Det kan også foreligge mangel dersom båten ikke tilfredsstiller kravet til ”alminnelig god vare”.

Reklamasjon – reklamer i tide!

Dersom du finner en mangel ved båten, er det viktig å reklamere så snart som mulig og senest innen 2 måneder etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Venter du med å reklamere, kan du miste rettigheten til å gjøre mangelen gjeldende og følgelig miste et krav om prisavslag, erstatning eller heving.

Prisavslag, erstatning eller heving?

Når det konstateres at det båten har en mangel, kan kjøper kreve prisavslag, erstatning eller heving. Selger har normalt minst to rettingsforsøk før man kan kreve avslag i prisen eller erstatning. Det gjelder også for heving.

Prisavslag skal tilsvare den kostnad kjøper vil ha ved å reparere båten slik at den kommer i kontraktsmessig stand. Erstatningskrav kan kjøper kreve dersom selger ikke har rettet mangelen og kjøper har fått utbedret mangelen.

Det er forskjell på vilkåret for heving i forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven. I avtaler etter forbrukerkjøpsloven skal mangelen ikke være uvesentlig, mens vilkåret i avtaler etter kjøpsloven er at mangelen er vesentlig. Hva som er ”ikke uvesentlig” og ”vesentlig” vil bero på en konkret og individuell helhetsvurdering.

Rettshjelp ved mangel på båt

Som en del av innbo- eller båtforsikringen kan du normalt aktivere rettshjelpsdekningen når det oppstår en tvist mellom kjøper og selger. Sandvika Advokatkontor har gode prosedyrer for aktivering av rettshjelpsforsikring, og kan hjelpe deg med det. Advokatutgifter opp til tvistesummen eller kr. 100 000,- kan kreves dekket av forsikringen.

TA KONTAKT MED ADVOKAT!

Har du spørsmål vedrørende kjøp og salg av båt, bil, eller andre gjenstander kan du ta kontakt med Sandvika Advokatkontor DA. Vi har lang og bred erfaring med saker etter kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven, og kan hjelpe deg med enhver tvist innen kjøp og salg.

Ta gjerne kontakt med advokat Andreas Møien på telefon 970 65 404 eller e-post am@sandvikaadvokat.no for spørsmål om mangler ved båt eller andre kjøp og salg.

Vi er her for deg!

Slide 970 65 404 am@sandvikaadvokat.no Andreas Møien Advokat MNA / Partner

Advokat Andreas Møien har omfattende erfaring med saker etter både forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven, og bistår både kjøpere og selgere av båter, motorkjøretøy og andre gjenstander. Advokat Møien har omfattende prosesserfaring fra rettsinstansene, og kan hjelpe deg med alt fra kontraktsinngåelse, forhandlinger og tvisteløsning.

    Navn*

    Epost*

    Telefon

    Din henvendelse

    Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt