Mangel ved bilkjøp – hva har du krav på?

Brukte biler omsettes daglig mellom privatpersoner og bilforhandlere. Dessverre ligger klager etter bilkjøp på toppen av Forbrukerrådets forbrukerstatistikk, og i 2014 fikk Forbrukerrådet totalt 10 448 henvendelser angående bilklager. Hva gjør du dersom du finner en mangel ved bilen du har kjøpt? Hvilke rettigheter har man som kjøper?

Dersom man mener at bilen har en mangel må man for det første må man vurdere hva som er avtalt. Dersom bilen er kjøpt ”som den er”, selges bilen med de feil og mangler som den har på overtakelsestidspunktet. Dette er likevel bare et utgangspunkt, og selger kan likevel bli ansvarlig for mangler ved bilen dersom han har gitt feil opplysninger eller tilbakeholdt opplysninger som antas å ha innvirket på kjøpet, eller at bilen er i vesentlig dårligere stand enn man kan forvente ut fra kjøpesum, alder, kjørelengde etc.

Mangelsvurderinger er helt konkret i den enkelte sak, og et krav etter en potensiell mangel ved bilen kan få forskjellig utfall avhengig av hva som er avtalt, hvilken pris bilen ble kjøpt for og hvilken stand bilen er i.

Når må jeg klage/reklamere?

Det er viktig å reklamere så fort som mulig overfor selger. Dette handler om lojalitet i kontraktsforholdet, i tillegg til at man må overholde den relative reklamasjonsfristen som løper fra man oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Ved privatkjøp er den absolutte reklamasjonsfristen 2 år fra man overtar bilen. Dersom bilen er kjøpt fra en bilforhandler, er reklamasjonsfristen 5 år.

Hvilke rettigheter har kjøper ved mangel?

Dersom bilen har en mangel, kan kjøper kreve retting, prisavslag eller erstatning. Dersom mangelen er vesentlig, kan kjøper kreve å heve kjøpet. Heving av kjøpet innebærer at kjøper leverer tilbake bilen, mens selger skal overføre kjøpesummen tilbake til kjøper.

Bilsaker kan dekkes av forsikring

Du kan ved en mangelssak få dekket deler av advokatregningen gjennom rettshjelpsdekningen på bilforsikringen din. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon!

TA KONTAKT MED ADVOKAT!

Dersom du har spørsmål knyttet til mangel ved bil, enten som kjøper eller selger, er du velkommen til å ta kontakt med en av våre dyktige advokater i Sandvika Advokatkontor DA. Vi er der for deg!

Ta gjerne kontakt med advokat Andreas Møien på telefon 970 65 404 eller e-post am@sandvikaadvokat.no.

Slide 970 65 404 am@sandvikaadvokat.no Andreas Møien Advokat MNA / Partner

Advokat Andreas Møien bistår både selger og kjøper i bilsaker. Han har omfattende erfaring fra forbrukersaker og bistår med alt fra avtaleinngåelse til forhandlinger ved tvist og domstolsbehandling.

Ta kontakt på telefon 970 65 404 eller e-post am@sandvikaadvokat.no.

    Navn*

    Epost*

    Telefon

    Din henvendelse

    Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt