Kontrakter påvirket av coronasituasjonen

Coronaviruset har medført usikkerhet for enkeltes kontraktsforhold og oppfyllelse av kontrakter. Sandvika Advokatkontor DA har mottatt flere henvendelser om hvordan avtaler og kontrakter bør håndteres i forbindelse med coronautbruddet.

I en situasjon hvor omfanget av coronaviruset får virkning for oppfyllelse av avtaler og kontrakter for deg eller din bedrift, er det viktig å få god veiledning for hvordan kontraktssituasjonen best mulig kan løses. Dette kan gjelde tolkning av inngåtte kontrakter, standardbetingelser og muntlige avtaler, men også i forbindelse med den enkelte situasjon med hensyn til avbestilling, betaling for avbestilling, force majeure og fremtidige kontrakter.

Det er viktig å undersøke om kontrakten inneholder reguleringer og eventuelt hvilke bestemmelser som gjelder for situasjoner som oppstår grunnet spredningen av coronaviruset.

Det kan også ha betydning for avtaleforholdet og hvilke muligheter man har hva som er grunnlaget for avbestilling, avlysning av f.eks. et arrangement, hvem som har foretatt avbestillingen/avlysningen etc.

For parter som er eller kan bli forhindret fra å utføre sine forpliktelser som en følge av coronautbruddet, kan det bli nødvendig å få suspendert sine forpliktelser eller heve kontrakten. Videre kan det i kontrakten være inntatt reguleringer om unntak fra betalings- eller leveringsansvar gjennom en force majeure-klausul. Lovverket har også enkelte bestemmelser som regulerer bl.a. force majeure og umuliggjøring av oppfyllelse av kontrakt.

Dekning av økonomisk tap i kontrakt er også et tema vi får henvendelser om, og som vi kan bidra med å klargjøre og eventuelt løse. Det er et viktig element i en situasjon med coronasmitte at partene og deres rådgivere bidrar til gode løsninger som bidrar til et fortsatt samarbeid mellom avtaleparter, også etter at det er normal drift igjen.

Et relevant spørsmål kan også være om det foreligger forsikringer som kan dekke hele eller deler av det økonomiske tapet du eller bedriften din lider som følge av coronaviruset.

TA KONTAKT MED ADVOKAT

Ta gjerne kontakt med advokat Anders Venemyr på e-post av@sandvikaadvokat.no eller telefon 902 07 755.

Vi er her for deg!

Slide 90 20 77 55 av@sandvikaadvokat.no Anders Venemyr Advokat MNA / Partner

Advokat Anders Venemyr har lang og omfattende erfaring med kontraktsforhold og avtalerett. Han har løpende oppdrag for en rekke bedrifter som søker hans bistand i kontraktsforhandlinger og tolkninger av kontrakter.

    Navn*

    Epost*

    Telefon

    Din henvendelse

    Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt