Ekspropriasjon/grunnerverv og skjønn

Med ekspropriasjon og grunnerverv menes at grunneier må avgi hele eller deler av sin eiendom, eller at rettighet knyttet til fast eiendom bortfaller. Sandvika Advokatkontor har høy kompetanse og lang erfaring med saker om ekspropriasjon av fast eiendom. Vi bistår grunneiere/rettighetshavere i alle faser av ekspropriasjonssaker, fra spørsmålet om det er rettslig grunnlag for ekspropriasjon, forhandlinger om erstatningsfastsettelse og eiendomsinngrepet, samt rettslige prosesser/skjønn.  

Ved ekspropriasjon har grunneiere og rettighetshavere krav på full erstatning. Utmålingen av erstatningen ved ekspropriasjon kan være sammensatt og komplisert, hvor også individuelle forhold i den enkelte sak spiller inn. Det er ulike utmålingsregler for bolig-, nærings- og landbrukseiendommer.  

Ved rettslig prøving av saken (skjønnssak) har grunneier krav på å få dekket nødvendige utgifter til advokat. Normalt dekker eksproprianten også advokatutgifter i den tidligere fasen av ekspropriasjonssaken, hvor det gjennomføres minnelige forhandlinger. De aller fleste saker løses i minnelighet.  

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Vi bistår med:

 • Rettslig vurdering av ekspropriasjonen og saksbehandlingen
 • Klagesaker om ekspropriasjon 
 • Minnelige forhandlinger om ekspropriasjonen og erstatningsfastsettelsen
 • Rettslige prosesser om ekspropriasjonen og/eller erstatningsutmålingen (skjønn)
Lyst på rådgivning? Kontakt oss!

Bli oppringt av en av våre eksperter

  Telefon*

  Din hendvendelse

  Alle hendvendelser er underlagt taushetsplikt

  10. februar 2023 in Arbeidsliv

  Nedbemanning i nedgangstider

  Nedbemanning i nedgangstider I økonomiske nedgangstider vil bedrifter kunne ha behov for å nedbemanne og redusere antall ansatte. I en slik situasjon er det viktig for både arbeidsgiver og arbeidstaker…
  Read More
  8. februar 2023 in Compliance, Selskapsrett

  Kurs i forretningshemmeligheter og annen informasjon på avveie

  Kurs i forretningshemmeligheter og annen informasjon på avveie (mer…)
  Read More
  14. oktober 2022 in Compliance, Selskapsrett

  Taushets- og konfidensialitetserklæringer og ny lov om vern av forretningshemmeligheter

  Taushets- og konfidensialitetserklæringer og ny lov om vern av forretningshemmeligheter (mer…)
  Read More
  8. juni 2022 in Avtaler og kontraktsrett

  Force majeure i forbindelse med krigen i Ukraina

  Force majeure i forbindelse med krigen i Ukraina Force majeure (eller «Acts of God») kan etter omstendighetene gi fritak for leveranser og andre virkninger. For øvrig kan revisjon av kontrakter…
  Read More