Compliance

Det stilles stadig strengere krav til norske virksomheter, ikke minst hvis det skal opereres internasjonalt. Derfor er det viktig å få gode råd som gjør at virksomheten blir i stand til å håndtere større risiko, slik at man kan få nye kunder og drive målrettet og ønsket utvikling.

Det er nødvendig å ha gjort «hjemmeleksen» og sørget for at virksomheten er rustet for fremtidige utfordringer, og slipper plunder og heft eller involveringer i straffbare/ulovlige handlinger pga forhold som enkelt kunne ha vært på plass.

«En helhetlig og praktisk tilnærming, basert på risiko og virksomhetens eget behov»

Ta kontakt med våre eksperter på compliance – vi sørger for praktiske og gode råd.

Vi bistår med:

 • Utvikling av antikorrupsjonsprogram
  • Risikobasert, og i overensstemmelse med lovkrav og beste praksis
  • Dilemmatrening, avklaringer og dokumentasjon
 • Varslingstjeneste
  • Etablering av skreddersydd varslingstjeneste som tilfredsstiller alle lovkrav, herunder varslingsplakat og rutiner.
  • Drift av tjenesten og oppfølging av varslinger
 • Konkurranseforhold
  • Grensedragning, kompetanseheving og risikovurderinger
  • Etablering av manual for mulige «dawn raids» 
 • Bistand til bakgrunnssjekk av internasjonale samarbeidspartnere 
 • Interne og eksterne kommunikasjonstjenester ifm Compliance, inkludert krisehjelp
  • Dokumentasjon og oppfølging 
 • Personvern
  • Gjennomgang med linjeansvarlig og sentralt ansvarlig mht lovkrav og beste praksis,
  • Identifisering av behandling og konkret bruk/lagring m.m av personopplysninger, herunder eventuelle sensitive personopplysninger, eventuelt til utlandet
  • Identifisering av foreliggende avtaler, internkontroller og eksterne meldinger
  • Identifisering og gjennomgang av risikoområder og beslutning om relevante tiltak
  • Personvernombud
 • Bistand ifm straff, erstatning og andre sanksjoner ved regelbrudd
Lyst på rådgivning? Kontakt oss!

Bli oppringt av en av våre eksperter

  Telefon*

  Din hendvendelse

  Alle hendvendelser er underlagt taushetsplikt

  8. februar 2023 in Compliance, Selskapsrett

  Kurs i forretningshemmeligheter og annen informasjon på avveie

  Kurs i forretningshemmeligheter og annen informasjon på avveie (mer…)
  Read More
  14. oktober 2022 in Compliance, Selskapsrett

  Taushets- og konfidensialitetserklæringer og ny lov om vern av forretningshemmeligheter

  Taushets- og konfidensialitetserklæringer og ny lov om vern av forretningshemmeligheter (mer…)
  Read More
  14. januar 2022 in Compliance

  Ny åpenhetslov

  Ny åpenhetslov Den nye åpenhetsloven som trer i kraft 1- juli 2022 har vært en fanesak for KRF og barne- og familiedepartementet. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter…
  Read More
  12. januar 2022 in Compliance

  Lønnstyveri får egen straffebestemmelse

  Viktig innføring av straffebestemmelse om lønnstyveri Endringene i straffeloven, arbeidsmiljøloven, lov om obligatorisk tjenestepensjon og allmenngjøringsloven skal særlig bidra til forsterket strafferettslig og administrativ oppfølging av arbeidslivskriminalitet. Arbeids- og sosialdepartementet:…
  Read More