Compliance

Det stilles stadig strengere krav til norske virksomheter, ikke minst hvis det skal opereres internasjonalt. Derfor er det viktig å få gode råd som gjør at virksomheten blir i stand til å håndtere større risiko, slik at man kan få nye kunder og drive målrettet og ønsket utvikling.

Det er nødvendig å ha gjort «hjemmeleksen» og sørget for at virksomheten er rustet for fremtidige utfordringer, og slipper plunder og heft eller involveringer i straffbare/ulovlige handlinger pga forhold som enkelt kunne ha vært på plass.

«En helhetlig og praktisk tilnærming, basert på risiko og virksomhetens eget behov»

Ta kontakt med våre eksperter på compliance – vi sørger for praktiske og gode råd.

Vi bistår med:

 • Utvikling av antikorrupsjonsprogram
  • Risikobasert, og i overensstemmelse med lovkrav og beste praksis
  • Dilemmatrening, avklaringer og dokumentasjon
 • Varslingstjeneste
  • Etablering av skreddersydd varslingstjeneste som tilfredsstiller alle lovkrav, herunder varslingsplakat og rutiner.
  • Drift av tjenesten og oppfølging av varslinger
 • Konkurranseforhold
  • Grensedragning, kompetanseheving og risikovurderinger
  • Etablering av manual for mulige «dawn raids» 
 • Bistand til bakgrunnssjekk av internasjonale samarbeidspartnere 
 • Interne og eksterne kommunikasjonstjenester ifm Compliance, inkludert krisehjelp
  • Dokumentasjon og oppfølging 
 • Personvern
  • Gjennomgang med linjeansvarlig og sentralt ansvarlig mht lovkrav og beste praksis,
  • Identifisering av behandling og konkret bruk/lagring m.m av personopplysninger, herunder eventuelle sensitive personopplysninger, eventuelt til utlandet
  • Identifisering av foreliggende avtaler, internkontroller og eksterne meldinger
  • Identifisering og gjennomgang av risikoområder og beslutning om relevante tiltak
  • Personvernombud
 • Bistand ifm straff, erstatning og andre sanksjoner ved regelbrudd
Lyst på rådgivning? Kontakt oss!

Bli oppringt av en av våre eksperter

  Telefon*

  Din hendvendelse

  Alle hendvendelser er underlagt taushetsplikt

  14. januar 2022 in Compliance

  Ny åpenhetslov

  Ny åpenhetslov Den nye åpenhetsloven som trer i kraft 1- juli 2022 har vært en fanesak for KRF og barne- og familiedepartementet. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter…
  Read More
  12. januar 2022 in Compliance

  Lønnstyveri får egen straffebestemmelse

  Viktig innføring av straffebestemmelse om lønnstyveri Endringene i straffeloven, arbeidsmiljøloven, lov om obligatorisk tjenestepensjon og allmenngjøringsloven skal særlig bidra til forsterket strafferettslig og administrativ oppfølging av arbeidslivskriminalitet. Arbeids- og sosialdepartementet:…
  Read More
  23. mars 2021 in Compliance

  Webinar om complianceveileder

  Webinar om complianceveileder Advokatfirma Compliancepartner AS v/advokat Anders Venemyr skal sammen med advokat Jan O. Dukan holde webinar om den nye complianceveilederen de har utarbeidet for EBA. Hensikten med webinaret…
  Read More
  19. januar 2021 in Compliance

  Compliance-veileder utarbeidet for Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg

  Compliance-veileder utarbeidet for EBA Advokatfirma Compliancepartner AS v/advokat Anders Venemyr har bidratt til å utvikle en compliance-veileder for Entreprenørforeningen -  Bygg og Anlegg (EBA). Om veilederen er uttalt følgende: (mer…)
  Read More