Prisliste eiendomsmegling

Uskriftsvennlig prisliste

Meglerprovisjon

Fastsettes ut fra bl.a. eiendommens forventede salgsverdi.

Fra 1 – 3 % + mva.= 1,25 – 3,75 % inkl. mva.

Fotografering

Fra kr. 3 125,- inkl. mva.

Utarbeidelse av annonse til finn.no og avisannonser

Inkludert meglerprovisjonen

Tilretteleggmgshonorar/arbeld med innhenting av opplysninger mv. 

Inkludert meglerprovisjonen

Garantiansvar/oppgjør/innestående

Inkludert meglerprovisjonen

Visning (gjennomføring av annonserte visninger)

Inkludert meglerprovisjonen

Oppsigelse av salgsoppdrag i oppdragstiden

I henhold til medgått tid og utlegg

Timepris

Salgsoppdrag kan utføres basert på medgått tid. Antall timer vil variere. Timesats er kr. 2 200,- inkl. mva (provisjonsavtale avregnet med % av salgssum er vanlig.)

 

Markedsføring

Internett: finn.no

Kr. 2.806,- inkl. mva

1/3 side fargeannonse i Aftenposten – Garantipakke med inntil 5 innrykk

Kr. 28.938,- inkl. mva

1/3 side fargeannonse i Budstikka med to innrykk

kr. 11.770,- inkl. mva

1/3 side fargeannonse i Budstikka med tre innrykk

Kr. 14.430,- inkl. mva

1/2 side fargeannonse i Budstikka med tre innrykk

kr. 19.827,- inkl. mva

Avisannonser kan bestilles i ulike aviser, for eksempel Dagens Næringsliv og Finansavisen, med ulike størrelser. Alle aviser gir «pakkepriser» ved flere innrykk.

Innhenting av pålagte eiendomsopplysninger

Gebyr for utskrift av grunnbok og evt. kopier av tinglyste bestemmelser

kr. 172,- per stykk

Komunale gebyr for planopplysninger mv.

Kr. 800,- – 2.800,- (varierer)

Tinglysningsgebyr sikringsobligasjon

Kr. 525,-

Opplysninger fra forretningsfører boligbyggelag/sameie

Kr. 3.000,- inkl. mva (varierer)

Eierskiftegebyr forretningsfører bet. av kjøper (sameie) eller selger (borettslag)

Kr. 3.440,- inkl. mva (varierer)

Eventuell forhåndsvarsling av forkjøpsrett

Kr. 4.300,- inkl. mva

Eierskifteforsikring – Norwegian Broker

Priser i henhold til prisliste

Boliger med eget seksjons- eller andelsnummer:

Premiesats: 0,4%. Minimumspremie kr. 4.000,-. Maksimumspremie kr. 20.000,-.

Boliger med eget bruksnummer:

Premiesats: 0,6%. Minimumspremie kr. 7.500,-. Maksimumspremie kr. 40.000,-.

Ytterligere informasjon om eierskifteforsikring ved henvendelse til advokat Olav Føllesdal.

Kr. 4.300,- inkl. mva