Dokumentavgift ved avslutning av samboerskap og ekteskap

Når samboere eller ektefeller tar beslutningen om å gå fra hverandre, oppstår det er rekke problemstillinger som må avklares. En av disse er om en av partene skal overta den tidligere felles bolig. Skal man da betale dokumentavgift ved overføring av andel av boligen?

Hovedregelen ved overføring av eiendom som skjer ved tinglysning av et skjøte, er at erverver skal betale dokumentavgift på 2,5 % av eiendommens eller andelens verdi til staten. I enkelte tilfeller kan man likevel fritas for dokumentavgiften.

Ektefeller

Overføring av eiendom mellom ektefeller under ekteskap er fullstendig fritatt for dokumentavgift.

Tinglysing av skjøter som overfører eiendom mellom ektefeller ved separasjon eller skilsmisse er ikke avgiftspliktig dersom eiendommen er i felleseie. Dersom eiendommen som skal overføres ved skjøte er i den enes særeie, og skal overføres til den andre ektefellen, er det imidlertid ikke fritak for dokumentavgiften.

Der den ene ektefellen dør, og eiendom skal skjøtes over til den andre ektefellen, er overføringen fritatt for dokumentavgift. Dette gjelder alle faste eiendommer, og både i felleseie og særeie. Forutsetningen er at gjenlevende ektefelle blir enig med medarvingene, dersom slike finnes.

Samboere

Overføring av eiendom mellom samboere under samlivet er fullt ut avgiftspliktig på vanlig måte. Ved samlivsbrudd er det fritak for dokumentavgift for felles bopel, dersom man har levd i et ekteskapslignende forhold på samme folkeregistrerte adresse i minst to år eller venter, har eller har hatt felles barn.

Ved dødsfall for den ene samboer, er det tilstrekkelig at samboerne har hatt samme folkeregistrerte adresse de to siste år.

For fritidseiendommer er det intet fritak for dokumentavgift.

Dokumentasjon

Dersom man er av den oppfatning at overføringen som skal utføres faller inn under en av fritakene fra dokumentavgiften, er det viktig at riktig dokumentasjon sendes inn til Statens kartverk sammen med skjøtet og krav om avgiftsfritak. Ta kontakt dersom du er usikker på hva slags dokumentasjon man trenger ved slik avgiftsfri overføring.

TA KONTAKT MED ADVOKAT

Dersom du har spørsmål knyttet til dokumentavgift, avslutning av samboerskap eller ekteskap, skifteoppgjør, arveoppgjør eller andre familierettslige og eiendomsrettslige problemstillinger, er du velkommen til å ta kontakt med en av våre dyktige advokater i Sandvika Advokatkontor DA. Vi er her for deg!

Ta gjerne kontakt med advokat Andreas Møien på telefon 970 65 404 eller e-post am@sandvikaadvokat.no.

Slide 970 65 404 am@sandvikaadvokat.no Andreas Møien Advokat MNA / Partner

Advokat Andreas Møien har omfattende erfaring med skifteoppgjør mellom ektefeller og oppgjør mellom samboere. Han arbeider løsningsorientert for deg som klient gjennom forhandlinger med motparten og eventuell rettslig prosess.

Advokat Møien bistår også par som ønsker en objektiv vurdering av de økonomiske sidene ved skifteoppgjør eller samlivsbrudd, og har god erfaring som megler i slike saker hvor partene ikke er i behov av hver sin advokat.

    Navn*

    Epost*

    Telefon

    Din henvendelse

    Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt