Compliance-veileder utarbeidet for EBA

Advokatfirma Compliancepartner AS v/advokat Anders Venemyr har bidratt til å utvikle en compliance-veileder for Entreprenørforeningen –  Bygg og Anlegg (EBA).

Om veilederen er uttalt følgende:

EBA-bedriftene opererer i et marked og i et samfunn der måten oppgavene blir utført på, formen man velger i sin kommunikasjon og etterlevelsen av lover og regler i sum påvirker omdømmet til så vel den enkelte bedriften som til bransje og næring. Systematisk arbeid med etterlevelse reduserer risikoen for brudd på lover og regler og kan også gi mildere sanksjoner dersom uønskede hendelser skulle inntreffe.

Se nærmere om veilederen her.

TA KONTAKT MED ADVOKAT

Ta gjerne kontakt med advokat Anders Venemyr på e-post av@sandvikaadvokat.no eller telefon 902 07 755 ved spørsmål om veilederen eller bistand innen compliance.

Vi er her for deg!

Slide 90 20 77 55 av@sandvikaadvokat.no Anders Venemyr Advokat MNA / Partner

Advokat Anders Venemyr har lang og omfattende erfaring med anti-korrupsjon og compliance. Han har løpende oppdrag for en rekke bedrifter som søker hans bistand ifm håndtering av compliance og anti-korrupsjon.

    Navn*

    Epost*

    Telefon

    Din henvendelse

    Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt