Behov for bistand innen anti-korrupsjon og compliance?

Advokatfirma Compliancepartner AS v/advokat Anders Venemyr bistår internasjonale virksomheter i bl.a. energibransjen med å utvikle og etterleve krav til antikorrupsjonstiltak.

Derfor er Venemyr også fast rådgiver for Norwegian Energy Partners (NORWEP, som skal bistå energivirksomheter i å etablere seg og drive internasjonal virksomhet.)

Nylig gjennomførte Advokatfirma Compliancepartner As v/Anders Venemyr som en oppfølging overfor NORWEP en workshop for selskapet Fishbones AS, som har ansatte og agenter i ulike land. Rundt 40 ansatte og agenter deltok på denne Teams- gjennomgangen som ble meget vellykket og som er ett ledd i virksomhetens og aksjonærenes krav til god compliancehåndtering.

En god compliancehåndtering er viktig for alle virksomheter, og virksomhetenes ledere bør ha et bevisst forhold til compliance generelt.

Advokat Venemyr kan skreddersy foredrag og konkrete gjennomganger av din virksomhets compliancehåndtering. Advokat Venemyr yter også bistand overfor virksomheter som har behov for bistand i anledning anti-korrupsjon og compliance, i forbindelse med vurdering av din virksomhets oppfyllelse av gjeldende regelverk så vel som når din virksomhet trenger akutt bistand.

Se link for nærmere beskrivelse av samarbeidet med NORWEP:

Samarbeidsavtale – NORWEP

TA KONTAKT MED ADVOKAT

Ta gjerne kontakt med advokat Anders Venemyr på e-post av@sandvikaadvokat.no eller telefon 902 07 755.

Vi er her for deg!

Slide 90 20 77 55 av@sandvikaadvokat.no Anders Venemyr Advokat MNA / Partner

Advokat Anders Venemyr har lang og omfattende erfaring med anti-korrupsjon og compliance. Han har løpende oppdrag for en rekke bedrifter som søker hans bistand ifm håndtering av compliance og anti-korrupsjon.

    Navn*

    Epost*

    Telefon

    Din henvendelse

    Alle henvendelser er underlagt taushetsplikt